Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Forbrugervalg 2017

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Det har siden 2013 været muligt for forbrugere at deltage i bestyrelsesarbejdet i landets vandselskaber ved at stille op til posten som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Baggrunden er bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Dette efterår skal der igen vælges et nyt medlem til VandCenter Syds bestyrelse blandt forbrugerne. På den måde er kunderne repræsenteret, når der tages vigtige beslutninger om drikkevand og spildevand i Odense og på Nordfyn. Det er helt almindelige forbrugere, der kan vælges som bestyrelsesmedlem. Der kræves ingen forudgående kendskab til bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er interesse i at sidde med om bordet, når der tages vigtige strategiske beslutninger inden for vand, spildevand og klimaløsninger.

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem vælges for en periode på fire år og indtræder i VandCenter Syds bestyrelse på den førstkommende ordinære generalforsamling i 2018.

Fristen for at melde sig som kandidat var d. 21. september.

Valget gennemføres ved elektronisk afstemning i perioden fra den 19. oktober til den 9. november 2017.

 

Vigtige datoer
24. august  Offentliggørelse af valget
21. september   Sidste frist for anmeldelse af kandidater og stillere
28. september    Informationsmøde for kandidater
5. oktober  Offentliggørelse af kandidater
19. oktober  Valget åbner
9. november  Valget lukkes og stemmerne optælles
10. november  Offentliggørelse af valgresultat
Januar 2018  Det forbrugervalgte medlem indtræder i VandCenter Syds bestyrelse ved første generalforsamling