Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Kort fortalt

Stregtegning af dråbe

VandCenter Syd leverer rent drikkevand og tager hånd om spildevandet på en miljømæssigt forsvarlig måde. Her er et kort overblik over vores aktiviteter.

VandCenter Syd kort fortalt

 • Vi er et af Danmarks største og ældste vandselskaber
 • Vi er et aktieselskab ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune med hhv. 89 og 11 procent af aktierne
 • Vi har rødder tilbage til 1853, hvor Odense Vandværk blev stiftet
 • Vi har 195 medarbejdere
 • Vi er certificeret efter fire standarder:
  ISO 9001 (Kvalitetsstyring), ISO 14001 (Miljøledelse), OHSAS 18001 (Arbejdsmiljøledelse), ISO 22000 (Drikkevandssikkerhed)
 

Vores drikkevandsforsyning

 • Vi leverer vand til store dele af Odense Kommune - se detaljerne på dette kort
 • Vi har seks vandværker, otte pumpestationer og to højdebeholdere 
 • Vi leverer rent drikkevand til 168.000 forbrugere - ca. 9,2 mio. m3 om året
 • Vi vedligeholder ca. 1.000 km drikkevandsledninger
 • Vi stiller offentlige vandposte til rådighed - se kortet over vores vandposte
 • Vi har tre vandfyldestationer til entreprenører og lignende.

Vores spildevandshåndtering

 • Vi har 8 renseanlæg, ca. 2.000 husstandspumper og 311 pumpestationer, 226 bassiner, 166 overløbsbygværker og ca. 38.000 brønde
 • Vi vedligeholder ca. 2.500 km kloakledninger
 • Vi håndterer spildevand for al industri og størstedelen af husholdningerne i Odense og Nordfyn

Andre aktiviteter

 • Vi holder årligt ca. 120 rundvisninger for skoleklasser m.fl. på renseanlæg og vandværk
 • Vi løser opgaver for vandselskaber i hele landet samt i udlandet som VCS Denmark Ltd. og gennem vores joint venture-selskab DanAqua Holding, som vi ejer sammen med Baadsgaard Consult ApS.