Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Vi arbejder med grundvandsbeskyttelse

Stregtegning af fodaftryk

Grundvandsbeskyttelse er én af vores mærkesager. Vi henter vores gode drikkevand fra grundvandet og er derfor helt afhængige af at beskytte grundvandsressourcerne mod forurening for at sikre fremtidens drikkevand. Her finder du vores politik og strategi for grundvandsbeskyttelse.

Nye skove for grundvandets skyld

I VandCenter Syd beskytter vi bl.a. grundvandet mod forurening ved at plante nye, store skove. Hvor der vokser skov, bliver der nemlig ikke sprøjtet med gift. 

Derfor medfinansierer vi offentlig skovrejsning sammen med Odense Kommune og Naturstyrelsen. Det giver bl.a. nye skovområder ved Elmelund og Lindved som led i vores arbejde med grundvandsbeskyttelse.

I samarbejde Hedeselskabet opkøber vi også jord til en ny "vandskov" i Brylle. Skoven skal være med til at beskytte grundvandet under Borreby Kildeplads. Vi håber at kunne købe mellem 100 og 150 hektar jord til den nye skov. Arbejdet med at plante de nye træer forventes at begynde i foråret 2017.     


I 2010 arbejdede vi desuden på en kampagne om grundvandsbeskyttelse, der skal give flere private jordejere lyst til at plante skov på deres grunde. Vi gav bl.a. et tilskud til at plante skov som supplement til det statslige tilskud, der findes i forvejen. Støtteordningen blev gennemført i to pilotområder - henholdsvis Lindved og Nr. Søby.

Lukning af gamle brønde

Gamle brønde, som ikke bruges mere, udgør en risiko for grundvandet. Brøndene er nemlig som store sugerør direkte ned i undergrunden, og derfor kan en forurening af brønden hurtigt sprede sig til grundvandet. 

I samarbejde med vandværkerne i Søhus, Tarup og Næsby lukker vi en mængde gamle brønde for at eliminere risikoen. I 2009 lukkede vi omkring 70 brønde med henblik på grundvandsbeskyttelse. 

Detaljerede "skattekort" over grundvandet

For at kunne beskytte grundvandet bedst muligt, er det nødvendigt at vide præcis hvor i jorden, det befinder sig. Derfor er der lavet en detaljeret kortlægning af grundvandet på vores kildepladser, så vi kan sætte ind med grundvandsbeskyttelse lige præcis dér, hvor det er mest nødvendigt.

Kommunerne laver indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ud fra den nationale kortlægning af grundvandet. Og ud fra disse indsatsplaner laver vi i VandCenter Syd vores egne detaljerede handleplaner for hver enkelt kildeplads.

Hvad kan jeg selv gøre?

Som privatperson kan du selv beskytte grundvandet ved fx at undgå sprøjtemidler i din have. 

Vores politik for grundvandsbeskyttelse

  • VandCenter Syd mener, at grundvandsforurening skal bekæmpes ved kilden.
  • VandCenter Syd vil beskytte grundvandet, så der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand på kildepladserne.
  • VandCenter Syd vil basere vandforsyningen på drikkevand produceret af grundvand, som kun kræver en simpel vandbehandling. Videregående vandbehandling for at fjerne forurening er sidste udvej og altid en midlertidig løsning.
  • VandCenter Syd vil arbejde for en bæredygtig udvikling på kildepladserne som et led i grundvandsbeskyttelsen – bl.a. via skovrejsning.
  • VandCenter Syd vil udnytte grundvandsressourcen således, at der er færrest mulige negative effekter på grundvandskvaliteten.
  • VandCenter Syd vil sikre forbrugerne et optimalt afkast af investeringerne i grundvandsbeskyttelse i form af god drikkevandskvalitet og forsyningssikkerhed.
  • VandCenter Syd vil via formidling forbedre omverdenens forståelse for, at der er behov for at beskytte grundvandet.
  • VandCenter Syd vil arbejde for at forbedre de lovfæstede muligheder for grundvandsbeskyttelse.
  • VandCenter Syd vil have et højt fagligt niveau i arbejdet med grundvandsbeskyttelse for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer.
  • VandCenter Syd vil være en kompetent og attraktiv samarbejdspartner for myndigheder og interessenter. Grundvandsbeskyttelse kræver samarbejde.

Strategi for grundvandsbeskyttelse