Spring til indhold

Dit ansvar som grundejer

Stregtegning af kloakproblemer

Du har som grundejer ansvar for at sikre din kælder mod oversvømmelser. Læs her, hvordan du forebygger oversvømmelser – og hvad du kan gøre, hvis uheldet er ude.

Som grundejer har du ansvaret for at sikre din kælder mod oversvømmelser, fx skabt af opstigende spildevand fra kloakken eller indtrægende vand fra overfladen.  

VandCenter Syd har ansvaret for at aflede spildevand fra stueplan og op. 

På denne side finder du links med gode råd til, hvordan du forebygger oversvømmelse, og hvad du kan gøre, hvis skaden er sket.

Forebyg oversvømmelse

Du kan gøre forskellige ting for at mindske risikoen for kælderoversvømmelser. Fx få installeret højvandslukke, etablere omfangsdræn eller arbejde med nedsivning i din have.

Gode råd - før og efter et skybrud

Hvis du har fået vand i kælderen efter et skybrud, finder du gode råd i dette link:

I linket finder du også råd til akut beredskab, hvis der er varslet skybrud – og du ikke har installeret et højvandslukke eller lignende løsninger.

Andre årsager til vand i kælderen

Vand i kælderen kan også skyldes, at husets stikledning er tilstoppet. Kontakt et autoriseret kloakfirma, der kan rense stikledningen og undersøge, om ledningen er i god stand. Hvis vandet siver og pibler ned af kældervægge, kan det være dine tagnedløb, der er defekte. Har huset et omfangsdræn, kan denne også være defekt. Kontakt også i dette tilfælde et autoriseret kloakfirma for at udbedre problemet.