Spring til indhold

Du har selv ansvar for at sikre din kælder

Stregtegning af kloakproblemer

Mange har prøvet at få oversvømmet deres kælder med regn- og spildevand, hvilket især forekommer i forbindelse med skybrud. Men hvad er dit ansvar som grundejer – og hvordan kan du forebygge oversvømmelser? Find svar og inspiration på disse sider om kælderoversvømmelser.

Du har som grundejer selv ansvaret for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken. Det betyder også, at du står med ansvaret, hvis uheldet er ude, og din kælder er oversvømmet med regn- og spildevand efter en voldsom regn.

VandCenter Syd har som vand- og spildevandsselskab ansvar for at håndtere spildevandet fra stueplan og op. Ansvaret på kælderniveau er dermed dit eget. Det fremgår af Odense Kommunes spildevandsplan – og er en ansvarsfordeling, der gælder for hele Danmark. Du kan læse mere i denne vejledning fra Teknologisk Institut (se side 6).

Forebyg oversvømmelse

Du kan vælge forskellige løsninger, der kan forebygge kælderoversvømmelser. Den hyppigst anbefalede løsning er et godkendt højvandslukke installeret af en autoriseret kloakmester. 

Vand i kælderen

Du skal også straks kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har fået vand i kælderen.

Andre årsager til en våd kælder

Vand i kælderen skyldes ikke altid kloakproblemer. Opstuvning af spildevand i kælderen kan også forårsages af, at husets stikledning er tilstoppet. Kontakt et autoriseret kloakfirma, der kan rense din stikledning og undersøge, om ledningen er i tilfredsstillende stand. 

Hvis vandet siver og pibler ned af kældervæggen, kan det være dine tagnedløb, der er defekte. Det kan også være husets omfangsdræn, der er i uorden (hvis du har sådan et - det er langt fra alle, der har det).

Kontakt en autoriseret kloakmester for at få efterset dit tagnedløb og/eller evt. omfangsdræn.