Spring til indhold

Dit ansvar som grundejer

Stregtegning af kloakproblemer

Du har som grundejer ansvar for at sikre din kælder mod oversvømmelser. Læs her, hvordan du forbygger oversvømmelser – og hvad du kan gøre, hvis uheldet er ude.

Du har som grundejer ansvar for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken. VandCenter Syd har ansvar for at aflede spildevand fra stueplan. Det betyder, at du som grundejer har ansvar for at sikre din kælder mod oversvømmelse.

På denne side finder du links med gode råd til, hvordan du forbygger oversvømmelse – og hvad du kan gøre, hvis skaden er sket.

Forebyg oversvømmelse

Du kan forebygge kælderoversvømmelser ved hjælp af forskellige løsninger. En af disse er et højvandslukke, der skal installeret af en autoriseret kloakmester. 

Gode råd - før og efter et skybrud

Hvis du har fået vand i kælderen efter et skybrud, finder du gode råd i dette link:

Gode råd - før og efter skybrud 

I linket finder du også råd til akut beredskab, hvis der er varslet skybrud – og du ikke har installeret et højvandslukke eller lignende løsninger.

Andre årsager til vand i kælderen

Vand i kælderen kan også skyldes, at husets stikledning er tilstoppet. Kontakt et autoriseret kloakfirma, der kan rense stikledningen og undersøge, om ledningen er i god stand. Hvis vandet siver og pibler ned af kældervægge, kan det være dine tagnedløb, der er defekte. Har huset et omfangsdræn, kan denne også være defekt. Kontakt også i dette tilfælde et autoriseret kloakfirma for at udbedre problemet.