Spring til indhold

Kontrol af drikkevandet

Stregtegning af kvalitetskontrol

Vi fører løbende kontrol med både grundvand og drikkevand, og derudover er der en offentlig kontrol, som udføres af et uafhængigt laboratorium.

Hvem fører kontrol med drikkevandet?

VandCenter Syd fører løbende kontrol med kvaliteten af både grundvandet og drikkevandet. Vores analyseprogram er meget omfattende, og vi foretager betydeligt flere analyser, end loven kræver.

Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. Foruden de kemiske analyser fører vi nøje kontrol med vandets bakteriologiske kvalitet.

Kvalitetskontrollen sker flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger og planlægges efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Et uafhængigt laboratorium udtager og analyserer de vandprøver, som indgår i den offentlige kontrol. På vandværkerne, hos forbrugerne og på vores boringer suppleres de lovpligtige kontroller med mange ekstra kontroller. Dette udføres på VandCenter Syds initiativ og analyseres på laboratoriet.