Spring til indhold

Skyllevejledning efter vandforurening

Stregtegning af kvalitetskontrol

Når en vandforurening er overstået og resultatet af kontrolprøver fra forsyningsområdet viser, at vandet igen kan drikkes direkte fra hanen, skal din vandinstallation skylles grundigt igennem, inden du igen bruger vandet.

 

Skyl ud i 10 minutter - derefter kan du bruge vandet som normalt

Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner med koldt vand åbnes – både dem inde i huset og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forurening i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forurening. Misfarvningen skyldes, at aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes, når der bliver brugt store mængder vand inden for et kort tidsrum.

Det misfarvede vand bør ikke drikkes, og din installation skal skylles igennem, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen.

Hvem betaler for skyllevandet? 

Du skal selv betale for at skylle din installation igennem efter en evt. vandforurening. Heldigvis er der ikke tale om de store beløb.

Vi har lavet en  gennemsnitsberegning for en husstand som har følgende vandhaner:

  • 1 køkkenhane
  • 1 bryggershane
  • 1 spulehane eller udvendig hane
  • 2 håndvaskarmaturer

Da det kun er det kolde vand, der løber, vil en gennemsnitsinstallation med ovenstående haner bruge ca. 48 l/min eller ca. 480 liter på 10 min.

Med en vandpris på 54,84 kr. pr. m3 (i 2020) vil du bruge ca. 26 kr. på de 10 minutter, hvor vandet ifølge vores anbefaling skal løbe.

Vi gør opmærksom på at der er tale om en gennemsnitsberegning, da der er meget forskel på tryktab i armaturer samt antallet af koldtvandshaner i en husstand