Spring til indhold

Tilbagestrømssikring

Stregtegning af rør

I VandCenter Syd ønsker vi at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet i Odense ikke bliver forurenet. Her kan du læse mere om regler og retningslinjer for korrekt tilbagestrømssikring. Retningslinierne gælder primært for virksomheder og for private boligejere med særlige vandinstallationer.

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet

En bakteriologisk forurening af drikkevandet er til gene for mange borgere og medfører ofte omkostninger i millionklassen for den ansvarlige forurener. Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, er det langt fra alle virksomheder, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet, er vores fælles vandkvalitet og virksomhedens økonomi i fare.

Det er virksomhedens ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er virksomheden, der skal betale og sørge for installation og vedligehold af en korrekt sikring.

 

Tilbagestrømssikring i private boliger

Anvisninger og retningslinjer for tilbagestrømssikring gælder hovedsagligt for virksomheder. Som privat boligejer er du tilstrækkelig sikret mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet via en indbygget sikring i din vandmåler. Du skal derfor kun foretage dig yderligere, hvis du har vandinstallationer ud over det normale. Det kan fx være:

  • Swimmingpool
  • Vandbehandlingsanlæg
  • Regnvandsanlæg
  • Automatisk havevandingsanlæg
  • Direkte vandpåfyldning af diverse kedelanlæg
  • Andre ekstraordinære vandinstallationer


Hvis du er i tvivl, kan du spørge din VVS-installatør til råds eller kontakte vores kunderådgivning på 63 13 23 33 eller info@vandcenter.dk.