Spring til indhold

Når skaden er sket

Stregtegning af vand i kælder

Er der kommet vand i din kælder, skal du straks kontakte dit forsikringsselskab, der kan hjælpe dig med praktiske anvisninger – og oplyse, hvordan du kan få rengjort og tørret kælderen. Her kan du også få vejledning omkring erstatning af inventar, der evt. har lidt skade.

Tjekliste

  • Undgå så vidt muligt at komme i kontakt med spildevandet, da det kan indeholde sundhedsskadelige bakterier.
  • Brug altid handsker, gummistøvler og anden beklædning, hvis du skal i kontakt med spildevandet, og gå altid i bad bagefter.
  • Hvis du har en pumpe, så sæt den til med det samme.
  • Udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder).
  • Tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud.
  • Gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen.
  • Hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme.

Registrer oversvømmelsen

Du må meget gerne registrere din oversvømmelse hos VandCenter Syd, når du har fået overblik over situationen. Vi bruger denne information fra vores kunder til at give os et billede af, hvor der i Odense og på Nordfyn er udfordringer. Vi planlægger og prioriterer vores klimatilpasning og kloakprojekter ud fra bl.a. disse relevante data.

Uanset hvilken type oversvømmelse, der er tale om, så har vi hos VandCenter Syd brug for et overblik, så vi kan finde ud af, hvor udfordringerne er størst. Og det kan du hjælpe os med.

Vi bruger alle de indkomne oplysninger til at vurdere, hvor en klimatilpasningsindsats er til størst gavn.