Spring til indhold

VandCenter Syds indsats

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Hvis du har oversvømmelse i din kælder er det som udgangspunkt dit ansvar som grundejer. Men det betyder ikke, at vi ikke gør noget for generelt at forebygge oversvømmelser og ruste vores kloaksystem til fremtidens klimaforandringer. Her kan du læse lidt mere om den indsats, vi gør.

Odense har et stort afløbssystem, som er udbygget over en meget lang årrække – og der er især to årsager, der sætter kloakkerne under pres. Byen vokser hastigt, og en stadig større del af byens overflade belægges med asfalt, belægningssten etc., der gør at regnvandet ikke længere kan sive ned i jorden – men løber ud i kloaksystemet, hvilket giver kapacitetsproblemer. Samtidigt får vi også mere regn som følge af klimaændringer, hvilket øger belastningen på byens kloakker.

VandCenter Syd arbejder løbende på at øge kloakkernes kapacitet. Målet er at reducere omfanget af kælder- og terrænoversvømmelser og fjerne regnvand fra kloaksystemet. Dette sker både ved at anlægge store bassiner, som kan aflaste kloakkerne under kraftig regn, og ved at udskifte eksisterende kloakker til nye med større dimensioner.

I de senere år har vi også igangsat klimatilpasningsprojekter, hvor regnvandet i forskellige områder helt afkobles fra kloaksystemet, og hvor regnvandet i stedet for kan sive nede ned og blive til nyt drikkevand eller bruges som en ressource på overfladen.

I den fremtidige planlægning af indsatsen må der imidlertid foretages en løbende prioritering. VandCenter Syd har derfor opbygget hydrauliske modeller, som kan hjælpe med til at udpege de områder af byen, hvor der er størst problemer og behov for en indsats. Med modellerne kan vi også undersøge hvilke tiltag, der er nødvendige for at løse problemerne. Du kan hjælpe os og bidrage til dette arbejde ved at udfylde en formular, hvis du registrerer en oversvømmelse - både i din kælder eller have, vej eller mark. Din registrering give os et supplerende billede af, hvor der i Odense og på Nordfyn er udfordringer.

 

Du har dog stadig selv ansvar for din egen matrikel, når det gælder f.eks. oversvømmelse i din kælder.