Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Du bor på dit drikkevand

Stregtegning af du bor på dit drikkevand

Godt drikkevand er en livsvigtig ressource, som vi alle skal passe på. I Danmark er vi så heldige, at vi kan bruge rent grundvand som drikkevand. Det betyder, at uanset hvor du bor her i landet, kan du uden problemer drikke det vand, der kommer ud af vandhanen.

Men en god drikkevandskvalitet kommer ikke af sig selv, og vi skal alle sammen være med til at passe på grundvandet. For eksempel ved ikke at forurene de vandressourcer, der findes under jorden.

Du bor på dit drikkevand

Du bor måske selv ovenpå det indvindingsområde, der leverer vand til dit vandværk, og du har derfor også en stor indflydelse på kvaliteten af det vand, du selv skal drikke i fremtiden.

Undgå gift i haven

Kvaliteten af det grundvand, vi skal bruge til drikkevand, bestemmes nemlig i høj grad af, hvad vi foretager os på jordoverfladen, herunder hvad vi som private haveejere spreder i haven af sprøjtegifte. Rester af sprøjtegifte opløses af regn og vanding og følger med ned til grundvandet. Og der skal blot 1 gram spildt sprøjtegift til at gøre 10 mio. liter drikkevand udrikkeligt.

Læs mere om, hvordan du holder din have grøn og smuk - uden gift

Sådan beskytter vi grundvandet

I VandCenter Syd har vi til opgave at sikre fremtidens drikkevandsressourcer, og vi er naturligvis meget optaget af at beskytte jorden, der ligger omkring vores boringer. Alle forbrugskunder, der får leveret vand fra VandCenter Syd, bidrager til dette ved at betale en såkaldt grundvandskrone – en krone pr. kubikmeter vand, og disse penge bruges til at plante skov i områder, hvor det er særligt vigtigt at beskytte grundvandet.