Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Stort underjordisk bassin ved Højstrupvej

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd etablerer i øjeblikket et underjordisk bassin, som skal aflaste kloaknettet i dele af Bolbro-området, når det regner. 

Denne side er sidst opdateret d. 26. juni  2018

underjordisk bassin ved Højstrup vej - vandcenter syd

Hvor og hvorfor? 

I tilknytning til kloakarbejdet omkring letbanen etableres et 5300 m³ stort underjordisk bassin ved Højstrupvej/Møllemarksvej. Bassinet kommer til at ligge under den nuværende parkeringsplads – lige over for Israels Plads. 

Bassinet skal aflaste kloaknettet i dele af Bolbro-området, så der i fremtiden vil opleves færre oversvømmelser i kældre samt overløb til terræn.

Arbejdet, som udføres af entreprenørfirmaet Per Aarsleff, forventes at være afsluttet i foråret 2019.

Undskyld vi larmer!

Men der er en god grund – eller rettere sagt - en ikke så god undergrund. 

På grund af specielle forhold i jorden under det kommende bassin er der fra den 25. april og 8 uger frem mærkbar støj og vibrationer fra byggepladsen.
Dette skyldes en kombination af blød bund og højt grundvand i området omkring vores byggeplads. Bassinet skal derfor sikres med ca. 250 betonpæle, som bankes ned (ramning) til fast undergrund, 10–15 meter under det kommende bassin. 

Der skal også rammes en række dybe jernprofiler (spuns) omkring hele det område, hvor der udgraves til bassinet. 

For at sikre, at der ikke sker for voldsomme rystelser, monteres vibrationsmålere på de omkringliggende huse. Målerne advarer entreprenøren, hvis arbejdet mod forventning bliver for voldsomt.
Desuden opsættes støjmålere, så vi ikke overskrider de støjgrænser, kommunen har sat for projektet.

Kommunen har givet tilladelse til, at der kan arbejdes på alle hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Igangværende aktiviteter: 

  •  Betonarbejde er påbegyndt
  • Bortkørsel af jord fortsætter

Underjordisk bassin ved højstrupvej juli 2018 - VandCenter Syd

Betonarbejde påbegyndt 10.07-2018