Spring til indhold

Underjordiske bassiner og store kloakker i Dalum

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd gennemførte i 2010 et stort kloakprojekt i Dalum for at håndtere den stigende mængde regnvand, som klimaforandringerne udsætter vores kloaksystem for.

Vi anlagde en underjordisk bassinledning, der kan rumme 3.000 m3  regnvand og derved løser mange af de problemer med kælderoversvømmelser, man gennem årene har mødt i Dalum.

Baggrund for projektet

Projektets formål var at aflaste kloakkerne for at undgå oversvømmelser, hvor regnvand blandet med "almindeligt" beskidt spildevand fra boliger og virksomheder løber ud af kloakkerne. Når kloakkerne bliver så fyldte, at vandet løber direkte ud af dem, havner det i naturen - fx Odense Å - uden at blive renset først.

Projektet skal reducere den slags oversvømmelser med 80% i området ved Erik Bøghs Sti i Dalum. Samtidig giver det bedre plads i kloaksystemet så langt som til Albanigade i Odenses centrum.

Om arbejdet

Bassinledningen består af betonrør (på op til 2,5 m i diameter) fra Dalumvej og Lindevej, der går ned til et nyt udløb i Fruens Bøge ved Odense Zoo. Teknikken består i at tunnelere den store kloakledning med en tunneleringsmaskine, som man kender den fra bl.a. Storebæltstunnelen – bare i mindre format.

Fra en dyb byggegrube ved p-pladsen bag Netto på Dalumvej tunneleres der i tre retninger med en tunneleringsmaskine med en minigraver i fronten. Tunneleringsmaskinen graver sig langsomt frem under jorden og fører jorden ud gennem maskinen og tilbage gennem tunnelen og op i byggegruben. Metoden er velkendt og som regel lyd- og vibrationsfri. 

Mere information

Hvis du har nogle spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at henvende dig til projektleder Bo Jørgensen på bj@vandcenter.dk eller vores kunderådgivning for nærmere information.

 

Status

De nye bassinledninger blev taget i brug i januar 2011.