Spring til indhold

Erhvervsbyggemodning, Tietgenbyen Nord

Vandcenter Syd etablerer regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i forbindelse med en ny stor erhvervsudstykning i Tietgenbyen Nord.

 

 

Arbejdet er opstartet ultimo oktober 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022.