Spring til indhold

Fjernaflæste målere i Korup

Stregtegning af måleraflæsning

I perioden fra maj til oktober 2020 installerer vi fjernaflæste vandmålere hos ca. 1.500 husstande i Korup. 

Vi indfører fjernaflæste vandmålere

I løbet af de kommende år frem mod 2025 vil VandCenter Syd udskifte alle vandmålere til en ny generation, som kan fjernaflæses. Det betyder, at vores kunder fremover ikke behøver at indberette deres årsforbrug.

Første del af udskiftningen foregår i Korup, hvor vi skifter vandmålere hos 1.500 kunder fra maj til oktober 2020.

Fordele ved fjernaflæst måler

En fjernaflæst vandmåler giver nye fordele og muligheder:

  • Du behøver ikke længere indberette årsaflæsningen af din vandmåler
  • På sigt kan du følge dit forbrug i en app og fx få besked i app'en, hvis der sker udsving i dit forbrug.
    Vi giver information og vejledning, når app'en er klar. 
  • VandCenter Syd får lettere ved at opdage og finde store utætheder på vandledningerne.

Dit ansvar

Selv om måleren kan fjernaflæses, er det fortsat dit eget ansvar at holde øje med dit vandforbrug. 

Du har også ansvaret for, at din vandinstallation omkring måleren fungerer.

Inden vi skifter din måler, skal du tjekke at rør og lukkehaner rundt om måleren er i orden. Følg denne vejledning til at teste dine lukkehaner.

Hvornår skifter vi din måler?

Vi går i gang med at skifte de første vandmålere i maj 2020 og giver hver enkelt kunde direkte besked 1-2 uger før deres måler skal skiftes.

Forventet tidsplan for målerskift:

FØR sommerferien 2020: 
Bækkelunds Have, Glasæble Have, Guldæble Have, Hermelinløkken, Kalørvej, Korup Åbakke, Lundsgårds Have, Lundsgårds Vænge, Lærkevænget, Rugårdsvej Rønnebærvangen, Sandvadvej, Stjerneæble Have, Sukkeræble Have, Tyrsbjergvej, Ydunsæble Have, Åbakkevej

EFTER sommerferien 2020:

Billeshavevej, Billeshavevænget, Blæsbjergvej, Bredbjerg Gyde, Bredbjergvej, Bynkevænget, Christofferslundvej, Elsdyrløkken, Engdalen, Fjællebjerg, Grævlingløkken, Gærdesmuttevej, Havtornvænget, Hjertegræsvej, Hole Skovvej, Holevænget, Hørløkkevej, Jægerlunden, Kalørvej, Kildevangen, Kirsebærlunden, Kornmodvænget, Korup Tværvej, Kronhjortløkken, Krudtgyden, Kærvangen, Langesøvej, Lavløkkevej, Mosevej, Pederstrupvej, Præstevej, Rue Hed, Rugårdsvej, Ræveløkken, Rådyrløkken, Snebærvænget, Solsortvej, Spiræavænget, Spurvevej, Stentevangen, Søbakkevej, Søskrænten, Søvænget, Toftevangen, Tokkerodvej

 

Forholdsregler ift. corona-virus

 

Vi er naturligvis opmærksomme på den aktuelle situation i forhold til Covid-19.

VandCenter Syd følger alle retningslinjer fra myndighederne og har stort fokus på at forebygge smitte.
Vores målermontører bruger håndsprit og er instrueret i at holde afstand. 

 

Sådan virker den fjernaflæste måler

Måleren registrerer, hvor mange kubikmeter vand der passerer igennem den. Kubikmetertallet sendes krypteret til en server, hvorfra det bliver brugt til at afregne vandforbrug.

Samtidig kan de nye målere hjælpe VandCenter Syd til at indkredse større utætheder i ledningsnettet. Vi kan holde tallene fra vandmålerne op mod den vandmængde, vi har sendt ud til området, og dermed få en indikation af, hvor stort vandtabet er i det givne område. Desuden kan målerne ved hjælp af ultralyd registrere støj (”susen”) i vandet, som kan være tegn på større utætheder i rørene før måleren.

Måleren giver dig IKKE varsel ved udsving i dit private vandforbrug – men vi arbejder på at udvikle en løsning, så det på sigt bliver muligt. Du har fortsat selv ansvaret for at holde øje med dit vandforbrug og eventuelle utætheder på din installation. Her finder du gode tips til at holde styr på vandforbruget.

Måleren kører på batteri med mange års levetid.

Her kan du se foto og brugervejledning af den målertype, vi installerer i Korup

Har du spørgsmål?

Kig forbi vores FAQ om fjernaflæste vandmålere, hvor du finder svar på de hyppigst stillede spørgsmål.
Har du yderligere spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Brian Truegaard på brt@vandcenter.dk eller tlf. 63 13 23 93.