Spring til indhold

Aflæsningsdata for erhvervskunder

Tegning af fjernaflæst vandmåler

I forbindelse med udrulning af fjernaflæste vandmålere i VandCenter Syds forsyningsområde, arbejder vi på at gøre aflæsningsdata tilgængelige for vores erhvervskunder.

Vores fjernaflæste målersystem BD-Forsyning (BDF) er pt. under udvikling af Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD).
 
Der arbejdes på at tilbyde følgende to løsninger.

Adgang til forbrugsdata via SFTP-server

Der arbejdes på en løsning, hvor måleraflæsninger fra det forudgående døgn udstilles som timeværdier via SFTP-server.
 
De udstillede data forventes at være:

  • Forbrugernummer = Installationsnummer
  • Kundenavn
  • Målernummer
  • Måleraflæsning som timeværdi (Målerstanden)
  • Tidsstempel UTC-0
  • Alarmer

Adgang til data via MBUS modul til CTS-anlæg

Vi ved, at der er nogle erhvervskunder, der har CTS-anlæg, hvor de gerne vil have data omkring vandforbrug direkte ind i CTS-anlægget. Derfor undersøger vi en løsning, der tilbyder opkobling direkte på vandmåleren med et MBUS-modul.

Tidsplan

Vi er i gang med tekniske tests sammen med en stor erhvervskunde på SFTP-løsningen.

Vi er ligeledes i gang med interne tests på MBUS-løsningen.

Herudover ser vi på hvilket aftalegrundlag, der skal ligge til grund for aftaler om måleraflæsninger og særligt håndtering via en 3. part mellem VandCenter Syd og en erhvervskunde.

Vores målsætning er fortsat, at vi kan tilbyde de første erhvervskunder at koble sig på løsningen via SFTP i 2. kvartal 2024.

Forbehold

Vi tager forbehold for, at adgang til forbrugsdata fra vandmålere kan blive pålagt et administrationsgebyr for erhvervskunder, ud over den almindelige afregningspris for drikke- og spildevand.