Spring til indhold

Ny regnvandsledning

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Vi etablerer en ny regnvandsledning i Jarlsberggade og Rugårdsvej. Det kommer til at påvirke trafikken i en længere periode.

VandCenter Syd etablerer en ny regnvandsledning i Jarlsberggade fra jernbanen til Rugårdsvej og i Rugårdsvej fra Jarlsberggade og ca. 100 meter ned mod Vestre Stationsvej.

I forbindelse med arbejdet vil Jarlsberggade være spærret for gennemgående trafik. Når arbejdet i Jarlsberggade er afsluttet, vil Rugårdsvej efterfølgende blive ensrettet ind mod byen (mod øst), indtil sidste del af arbejdet er gennemført.

Projektet gennemføres for at kunne lede regnvand direkte til Odense Havn i stedet for til rensning på vores renseanlæg. Det giver mindre belastning på spildevandssystemet og mindsker risikoen for overløb fra kloakkerne.

 

 

  • Arbejdet i Jarlsberggade udføres i perioden:  11/1 - 20/8 2021
  • Arbejdet i Rugårdsvej udføres i perioden: 21/6 – ultimo september 2021