Spring til indhold

Nørregade

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Odense Kommune gennemfører i foråret 2021 en renovering af den sydlige del af Nørregade, Gravene og Dansestræde. I den forbindelse griber VandCenter Syd muligheden for at komme i jorden og etablere en regnvandsledning i området.

 

Renoveringen af de tre gader, skal give en mere indbydende oplevelse for gående og cyklister, og vil desuden binde området tættere sammen med H.C. Andersen-kvarteret.

Vi griber muligheden for at koble os på projektet og vil som en forlængelse af vores projekt i Thomas B. Thriges Gadel etablere en regnvandsledning, som kan aflede regnvand fra veje og pladser og de nærmeste tagnedløb. På den måde aflastes det fælles kloaksystem, hvor pladsen hurtigt bliver for trang, når det regner kraftigt.

Formålet med projektet er at forberede vores ledningsnet til at modstå fremtidens øgede nedbørsmængder og forebygge oversvømmelser og opstuvning af vand fra kloakken på veje og gader.   

Projektet kræver, at der lægges nye stik ind til samtlige facader for at få regnvand fra hustagene ledt til den nye regnvandsledning. Regnvandet fra området vil ligesom fra Thomas B. Thriges-projektet blive ledt til Odense Å/Bagåen i Eventyrhaven, som nu er omdannet til regnvandsbassin. Her kan regnvandet opmagasineres/forsinkes, så udløbsmængden til Odense Å reduceres og ikke forårsager erosion i åen.   

Vandcenter Syds anlægsarbejde forløber fra januar 2021 til og med maj måned 2021, men arbejdet forhindrer ikke adgang til caféer, spisesteder og butikker i området.

Digitalt informationsmøde

Der er digitalt informationsmøde om projektet for de erhvervsdrivende d.25.11.20 kl.8.00 – 9.45. Tilmelding sker direkte til Odense Kommune ved at sende dit navn og e-mail til kme@odense.dk senest mandag den 23. november. Herefter modtager du et link til mødet.

 
Læs mere om projektet

Odense kommunes hjemmeside kan du se planen for renoveringen af området samt læse baggrunden for projektet. 
 

Spørgsmål

  • Hvis du har spørgsmål til informationsmødet, kan du kontakte Jette Schmalfeldt på jes@odense.dk.
  • Har du spørgsmål til Vandcenter Syds projekt kan du kontakte Maria W. Kristensen på mwr@vandcenter.dk.