Spring til indhold

Aftaler under omkostningsbekendtgørelsen

Stregtegning af paragraftegn - grøn

Når Vandcenter Syd som spildevandsselskab gennemfører klimatilpasningsprojekter i forhold til tag- og overfladevand eller projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt, skal vi overholde en række krav, som fremgår af den såkaldte Omkostningsbekendtgørelse.

Hvor der i Omkostningsbekendtgørelsen (BEK nr. 2275 af 29/12/2020 med senere ændringer) stilles krav om skriftlige aftaler for denne type projekter, skal aftalerne desuden offentliggøres her på vores hjemmeside. 

Herunder finder du en oversigt over de aftaler VandCenter Syd har indgået, som falder ind under Omkostningsbekendtgørelsen: 

Aftale – Bellinge Fælled (etape 4) (PDF)