Spring til indhold

Referencer i Danmark

Stregtegning af viden

Hos VandCenter Syd løser vi også opgaver uden for vores eget forsynings- og spildevandsområde. Herunder finder du eksempler på nogle af de opgaver, vi har løst for forskellige kunder i Danmark

Bellinge Vandværk

Assistance til automatisering af vandværket

Broby Vandværk

Driftsassistance

Davinde Vandværk

Renovering af værk og boring

Fraugde Vandværk

Renovering af vandværk og boring

Højby Vandværk

Nyt SRO-anlæg inkl. motorventiler og afdækning af ristedæk og aludørkplader

Ishøj Vandforsyning

Undersøgelse af boring

Kerteminde Kommune

Spuling af pumpestationer og overløbsbygværker

Kolding Kommune

Udarbejdelse af udbudsmateriale til kloakarbejder

Kværndrup Vandforsyning

Renovering af boringer og ledningsnet

Køge Vandværk

Rådgivning om filterdrift

Munkebo Vandværk

Håndtering af forureningsproblemer

Nr. Broby Vandværk

Videoinspektion af boringer, service og vedligehold af boringer, rensning af rentvandsbeholder, kvartalsvis rengøring af vandværk, rensning af råvandsledninger med svamp, ledningsopmåling og -registrering samt rådgivning omkring bl.a. filterdrift og vandkvalitet

Næsby Vandværk

Videoinspektion af boringer og konsulentydelser

Odense Kommune

Spuling og sugning af regnvandsledninger, stik, rendestensbrønde og accudræn. Drift og vedligehold af regnvandspumpestationer, sluser og springvandspumper

Rolfsted Vandværk

Rengøring af beholdere, renovering af beholderdæk, udskiftning af dæksler i samarbejde med betonentreprenør samt installation af motorventil til afledning af skyllevand til recipient

Sdr. Nærå Vandforsyning

Undersøgelse og rensning af boring

Søndersø Vandværk

Ny kildeplads. Myndighedsrådgivning, etablering af råvandsledning og udbud af borearbejde

Vand og Affald, Svendborg

Faldmåling af kloakledninger

Tarup Vandværk

Videoinspektion af boringer samt rensning og desinfektion af rentvandsbeholdere

Tre-For Vand

Service og vedligehold af boringer, nye råvandsstationer, logging, kameraundersøgelser og rådgivning

Trøstrup Vandværk

Nye eltavler og SRO-anlæg. Udskiftning af dæksel på rentvandsbeholder

COWI/Vallensbæk Kommune

Faldmåling

Vand A/S, Aalborg

Rensning af boringer, logging m.m.