Spring til indhold

Separatkloakering på Nordfyn

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

I tre nordfynske landsbyer ændrer vi kloaksystemet, så regnvand håndteres separat fra spildevandet. 

Hvad skal der ske?

Kloaksystemet i landsbyerne Egense, Norup og det nordlige Kappendrup ændres, så regnvand og spildevand ikke blandes sammen. VandCenter Syd etablerer separate systemer til spildevand og regnvand i de offentlige arealer. På private grunde skal grundejeren selv sørge for at adskille regn og spildevand. 

Grundejerne kan vælge at koble deres regnvand fra kloakken og håndtere det på egen grund. Det giver mulighed for at få tilbagebetalt en del af det såkaldte tilslutningsbidrag, op til 29.870 kr., der fx kan bruges til regnbede eller andre regnløsninger i haven.

Alternativt kan grundejerne fortsat lade VandCenter Syd håndtere deres regnvand i det nye kloaksystem.

Hvorfor adskille regn- og spildevand?

Regnvandet skal håndteres separat fra spildevandet for at mindske risikoen for overløb. Det gavner vandmiljøet i de lokale vandløb Søndre Landkanal og Kappendruprenden.

Samtidig får beboerne glæde af et nyt kloaksystem, som er langt mere fremtidssikret og mindre udsat for rotter og kælderoversvømmelser.

Tidsplan

Separatkloakering af Kappendrup og Norup er afsluttet. 

Separatkloakeringen i Egense forventes at blive udført fra efteråret 2023.

Spørgsmål?

Vil du vide mere om projektet i Egense, kan du kontakte projektleder Anne-Mette Lohmann Pretsch på alp@vandcenter.dk.