Spring til indhold

Separatkloakering på Nordfyn

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

I tre nordfynske landsbyer ændrer vi kloaksystemet, så regnvand håndteres separat fra spildevandet. 

Hvad skal der ske?

Kloaksystemet i landsbyerne Egense, Norup og det nordlige Kappendrup skal ændres, så regnvand og spildevand ikke blandes sammen. VandCenter Syd etablerer separate systemer til spildevand og regnvand i de offentlige arealer. På private grunde skal grundejeren selv sørge for at adskille regn og spildevand. 

Grundejerne kan vælge at koble deres regnvand fra kloakken og håndtere det på egen grund. Det giver mulighed for at få tilbagebetalt en del af det såkaldte tilslutningsbidrag, op til 25.950 kr., der fx kan bruges til regnbede eller andre regnløsninger i haven.

Alternativt kan grundejerne fortsat lade VandCenter Syd håndtere deres regnvand i det nye kloaksystem.

Hvorfor adskille regn- og spildevand?

I dag er de tre byer fælleskloakeret, hvilket vil sige at regn- og spildevand løber i samme rør. Det betyder, at kloakken kan blive overfyldt og løbe over med regnvandsopblandet spildevand, når det regner kraftigt. Det belaster vandmiljøet i de  lokale vandløb Søndre Landkanal og Kappendruprenden og skal derfor laves om.

Ud over at være til gavn for naturen og vandmiljøet vil projekterne give et nyt og mere fremtidssikret kloaksystem, der bl.a. mindsker risikoen for rotter og kælderoversvømmelser i mange år frem.

Kloaksystemet opdateres først i Kappendrup og Norup og derefter Egense. Herunder er den overordnede tidsplan for hver af de tre byer.

Tidsplan Kappendrup og Norup:

  • 30/6-2021: Grundejere skal have besluttet, om de vil håndtere regnvand på egen grund og frakobles. 
  • 31/12-2021: De grundejere, der vil frakobles, skal have udført frakoblingen inden denne dato.
  • Fra juli 2021: VandCenter Syd projekterer det nye kloaksystem.
  • 2022-2023: Det nye offentlige kloaksystem forventes udført i løbet af 2022-2023.

Tidsplan Egense:

  • 31/12-2021: Grundejere skal have besluttet, om de vil håndtere regnvand på egen grund og frakobles. 
  • 30/6-2022: De grundejere, der vil frakobles, skal have udført frakoblingen inden denne dato.
  • Fra januar 2022: VandCenter Syd projekterer det nye kloaksystem.
  • 2022-2023: Det nye offentlige kloaksystem forventes udført i løbet af 2022-2023.

 

Spørgsmål?

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Camilla Torp på cto@vandcenter.dk.