Spring til indhold

Sløjfning af gamle brønde og boringer

Stregtegning af dråbe

Gamle brønde og boringer udgør en risiko for forurening af vores grundvand. Derfor kører vi i 2020 en kampagne, der har fokus på at få sløjfet ubenyttede private brønde og boringer i et udvalgt område i nærheden af vores kildepladser. 

Sløjfning af gamle brønde og boringer

VandCenter Syd forsyner store dele af Odense og Lunde med rent drikkevand, som er baseret på grundvand. Dette pumpes op fra undergrunden fra forskellige såkaldte ’kildepladser’.  Gamle brønde og boringer udgør dog en risiko for forurening af det værdifulde grundvand nær kildepladserne og dermed en forurening af drikkevandet. Derfor tilbyder VandCenter Syd nu i udvalgte områder gratis sløjfning af gamle brønde og boringer i 2020.

Sløjfningskampagnen har fokus på private brønde og boringer tæt på kildepladserne ved Dalum, Lunde og Lindved (den del, som ligger i Odense Kommune).*/** 


Som grundejer eller beboer i kampagneområdet kan man frem til slutningen af 2020 kontakte os, med henblik på at få lavet en aftale om at få sløjfet en ubenyttet brønd og boring - helt kvit og frit! Kontakt Jess Nøbølle på tlf. 40 80 84 81 i tidsrummet 7-15 eller e-mail jes@vandcenter.dk.

Kampagneområdet kan ses af kortet her: 

 

* Tilbuddet gælder ikke for ejere af en privat brønd/boring, der er beliggende uden for kampagneområderne. 
**Tilbuddet gælder ikke for øvrige almene vandværker eller virksomheder.

Du har som grundejer pligt til at sløjfe en ubenyttet brønd eller boring

Det koster almindeligvis omkring 12.000 kr. at sløjfe en gammel brønd eller boring efter gældende regler. Kommunerne kan i dag i henhold til Vandforsyningsloven kræve, at grundejere sløjfer brønde og boringer, der ikke længere anvendes. Hvis denne bestemmelse tidligere ikke er blevet håndhævet, eller kommunen ikke har kendskab til brøndens eller boringens eksistens, kan der i dag være mange ubenyttede brønde og boringer, der udgør en trussel mod grundvandsmagasinerne i og omkring vores kildepladser. 

Kampagnen - et led i beskyttelsen af grundvandet

VandCenter Syd ønsker nu og i fremtiden at kunne forsyne Odense og omegn med rent drikkevand, der kun kræver simpel vandbehandling. Dette forudsætter, at vi kan hente grundvand fra undergrunden af god kvalitet. Vi lægger derfor en stor indsats i at beskytte grundvandet i og omkring vores kildepladser. Sløjfning af private brønde og boringer er et værktøj til beskyttelse af grundvandet. Af andre tiltag, som VandCenter Syd arbejder med, kan nævnes skovrejsning og dyrkningsaftaler. 

 

Det praktiske

Sløjfningen af de indmeldte brønde og boringer vil blive foretaget af VandCenter Syds eget personale, der er uddannet til at løse den type opgaver. Efter sløjfningen vil der foretages en oprydning i rimeligt omfang. Arbejdet med sløjfninger i forbindelse med denne kampagne bliver sat i gang i løbet af 2020.