Spring til indhold

Syvhøjevej

Stregtegning af dråber

Kloakken under Syvhøjevej bliver overbelastet af store mængder regnvand. Det giver en række udfordringer, som beboerne på vejen kan være med til at løse. 

Syvhøjevej er separatkloakeret. Det vil sige, at der under jorden er en ledning til spildevand og en anden til regnvand. Denne opdeling forhindrer, at regnvand opblandes med spildevand, hvilket belaster kloakkens kapacitet – og er med til at give oversvømmelser i kældre og natur.

At holde regn- og spildevand hver for sig sparer også ressourcer, da det rene regnvand dermed ikke rygere videre til rensning på Ejby Mølle renseanlæg.
På Syvhøjevej fungerer denne opdeling desværre ikke. Store mængder regnvand løber i spildevandsledningen. Disse regnmængder kommer bl.a. fra utætte stikledninger fra private grunde samt såkaldte fejltilslutninger, hvor tagnedløb er koblet til spildevandsledningen.

Hvordan kan du hjælpe som beboer?
Det er vigtigt, at du som beboer får undersøgt stikledningen til spildevand – og at du får undersøgt, om du evt, har fejltilslutninger.

VandCenter Syd kan helt kvit og frit lave denne undersøgelse for dig ved at sende et kamera ind i din spildevandsledning – også kaldet TV-inspektion. Vi har ikke brug for at komme ind i huset – eller udføre gravearbejde i haven for at lave undersøgelsen. Det eneste, det kræver, er, at du takker ja til dette tilbud inden 31. august 2018. Du modtager undersøgelsens resultater, når TV-inspektionen er gennemført.

 

Hvad hvis der en fejltilslutning eller anden fejl?

Viser undersøgelsen, at der er en fejltilslutning eller anden fejl på stikledningen, har du som grundejer pligt til at udbedre fejlen. Nogle reparationer må kun laves en autoriseret kloakmester . Det er grundejer, der dækker udgifterne til udbedring af fejl.  Vi anbefaler samtlige grundejere til at tage kontakt til deres forsikringsselskab for at høre, om de evt. kan hjælpe.

Spørgsmål og kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker at benytte dig af VandCenter Syds tilbud om gratis TV-inspektion kan du kontakte:

Agata Block, projektleder
abl@vandcenter.dk

Kim Tolstrup Jensen, projektleder
ktj@vandcenter.dk