Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Ledig PhD-stilling

Stregtegning af glade ansigter

Bemærk: Ansøgningsfristen er udløbet d. 01. marts 2015

VandCenter Syd og DTU Miljø inviterer i samarbejde med HOFOR og Aarhus Vand ansøgere til en 3-årig stilling som PhD-kandidat til projektet Livscyklusvurdering af Klimatilpasning. Projektet er finansieret af de tre forsyninger og ErhvervsPhD-ordningen under InnovationsFonden.

Om projektet

Projektet har det overordnede formål at udvikle en metode til miljølivscyklusvurdering (LCA) som beslutningsstøtteværktøj i forbindelse med klimatilpasning i store byer. Projektet vil tage udgangspunkt i eksisterende metoder til livscyklusvurdering (LCA) for at øge forståelsen af fire problemstillinger: 1) Fastsættelse af systemafgrænsningen og opgørelse af miljøpåvirkningen fra ændringer i spildevandssammensætning, arealanvendelse, trafikmønstre og andre tilstødende systemer. 2) Opgørelse af en ændret vandressourcetilgængelighed. 3) Undersøgelse af sammenhænge mellem klimatilpasningens formål, fx håndteringen af hverdagsregn eller ekstremregn, og miljøpåvirkningen. 4) Sammenstilling af miljøpåvirkningen med en ændret oversvømmelsesrisiko.

Resultaterne vil bidrage til en bæredygtighedsvurdering af de klimatilpasningstiltag, som implementeres for milliarder af kroner over de kommende årtier. Arbejdet vil tage udgangspunkt i de tre største danske byers klimatilpasningsaktiviteter og skal udføres i sammenhæng med den internationale forskning og praksis på området.

Den ideelle kandidat

  • Har erfaring med bæredygtighedsbegreber og opgørelser af miljøpåvirkninger
  • Har erfaring med vurderinger af bæredygtighed, fx LCA, footprint-opgørelser eller lignende
  • Har kendskab til klimatilpasning af byer, afløbsmodellering eller lignende
  • Har lyst til at forske på højt internationalt niveau og sparre med de mest centrale aktører og forskere inden for klimatilpasning og bæredygtighedsvurderinger og vandforsyning i Danmark
  • Kan arbejde selvstændigt og målrettet på et projekt, hvor der vil være mange aktører tilknyttet

Læs mere om ErhvervsPhD-ordningen og krav til kandidaten her: http://erhvervsphd.dk

Læs mere om PhD-studiet og DTUs krav til kandidaten her: http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd/Phd_guide

Om stillingen

Du vil blive ansat hos VandCenter Syd og vil gennemføre PhD-uddannelsen indskrevet på DTU Miljø på Danmarks Tekniske Universitet. Arbejdstiden vil være fordelt mellem VandCenter Syd og DTU Miljø. Der er mulighed for kortere ophold ved andre danske vandselskaber og ophold på en udenlandsk forskningsinstitution.

Om os

VandCenter Syd er Danmarks tredjestørste vandselskab. Selskabet er ejet af Odense og Nordfyns Kommune, leverer vand til størstedelen af Odense Kommune og driver 14 renseanlæg i de to kommuner. Vi er knap 200 ansatte. Du kan læse mere om VandCenter Syd her på vores hjemmeside.

DTU Miljø forsker inden for grøn teknologi, bæredygtig udvikling, beslutningsstøtteværktøjer, risikovurdering, urban infrastruktur og klimatilpasning – med særlig fokus på vand, ressourcer og kemiske stoffer. Målsætningen er at øge forståelsen af miljø- og ressourceproblemer samt at udvikle teknologier og planlægningsmetoder for et bæredygtigt samfund – i Danmark og internationalt.  Instituttet er et af de største universitetsinstitutter i Europa med fokus på miljøteknologi. Forskningen udføres af 25 professorer og lektorer, 20 seniorforskere og Post Docs, 10 gæsteforskere og 70 PhD-studerende.

Vil du vide mere?

Flere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Projektchef Christian Ammitsøe, cha@vandcenter.dk, tlf. 40823608

Ingeniør, PhD Linne Marie Lauesen, lil@vandogaffald.dk, tlf. 63215567

Lektor Martin Rygaard, DTU Miljø, mryg@env.dtu.dk, tlf. 4525 1570

Sådan søger du

Ansøgning skal sendes til personale@vandcenter.dk eller til VandCenter Syd, Vandværksvej 7, 5000 Odense C, mrk. ”PhD-stilling”.

Vi skal have ansøgningen senest mandag den 2. marts 2015 kl. 8.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 12. marts hos VandCenter Syd