Spring til indhold

Bestyrelse

Stregtegning af organisationsdiagram

Bestyrelsen i koncernen er bestyrelse for VandCenter Syd Holding as, VandCenter Syd as og VandCenter Syd Service Aps. Se her en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen.

Udpeget af Odense Byråd


Udpeget på generalforsamling


Udpeget af Nordfyns Kommunalbestyrelse


Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem


Medarbejderrepræsentanter