Spring til indhold

Forretningsudvikling & Investeringer

Stregtegning af organisationsdiagram

Området Forretningsudvikling & Investeringer har ansvaret for planområdet, myndighedsrelationer og projektgennemførelse. Området arbejder også med el, SRO og GIS.

Derudover er VandCenter Syds forretningsudvikling forankret i området, herunder hører bl.a. udvikling og innovation samt øvrige strategiske tiltag.  • Udviklings- og innovationskonsulent Rikke Hansen, rih@vandcenter.dk, 21 84 68 53
  • Udviklingskonsulent Helle Glargaard Sehested, hgs@vandcenter.dk, 63 13 24 16 / 29 69 24 16
  • Udviklingsingeniør Nina Almind Jørgensen, nal@vandcenter.dk, 51 71 42 93
  • Specialist i hydrauliske modeller Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk, 63 13 24 05 / 29 69 24 05
  • Specialist i hydrauliske modeller Lene Jung Christensen, ljc@vandcenter.dk40 80 84 86
  • Specialist i hydrauliske modeller og Erhvervs-PhD-studerende Agnethe Nedergaard Pedersen, anp@vandcenter.dk, 61 14 93 10
  • Specialist i hydrauliske modeller Lasse Sørensen, las@vandcenter.dk, 40 30 75 37   
  • Erhvervs-ph.d.-studerende /  Udviklingsingeniør Nerea Uri Carreno, 
    nur@vandcenter.dk, 23 10 86 79


 GIS & Dokumentation