Spring til indhold

G.O. Andrups Grundvandspris gik til pioner

01. nov. 2010

Modtageren af årets grundvandspris blev geolog Jens Baadsgaard Pedersen, der fik overrakt G.O. Andrups Grundvandspris i fredags.

Geolog Jens Baadsgaard Pedersen modtager G.O. Andrups Grundvandspris 2010 af direktør Anders Bækgaard.Grundvandsprisen er på 60.000 kr. og uddeles årligt af VandCenter Syd til en eller flere modtagere, der har ydet en særlig indsats for beskyttelse af grundvandet.

Prisen blev overrakt af direktør for VandCenter Syd, Anders Bækgaard.

Jens Baadsgaard Pedersen fik prisen for sit mangeårige arbejde for grundvandsbeskyttelse. I sin karrieres tidlige år var han stærkt engageret i at sætte nitratproblematikken og forsuringen på dagsordenen. Stiftelsen af firmaet Watertech understregede Jens Baadsgaard Pedersens evne til at se tendenserne i tiden, sætte høje faglige mål og inddrage nye fagdiscipliner i grundvandsarbejdet.

I de senere år har han rettet fokus mod udlandet, hvor Jens Baadsgaard Pedersen skaber basis for eksport af dansk viden og teknologi indenfor grundvand i mange fora og sit selskab Danwater. Jens Baadsgaard Pedersen har i hele sin karriere formået at dele sin faglige viden gennem en indsats uden sidestykke og 25 år som underviser i Dansk Vand og Spildevandsforening, Danva.