Spring til indhold
Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere om vores cookiepolitik

Ny aftale beskytter drikkevand

26. okt. 2011

VandCenter Syd og gårdejer Steen Jensen har efter flere års forhandlinger indgået en dyrkningsaftale, der sikrer rent drikkevand til Odenses borgere – nu og i fremtiden. 

Under Steen Jensens marker ligger et stort grundvandsmagasin med det reneste drikkevand. Magasinet strækker sig helt fra Bolbro, til Elmelund og videre mod vest – og det er herfra, at op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere skal hentes i fremtiden. Det er med andre ord en meget vigtig grundvandsressource.

VandCenter Syd har foreløbig 3 drikkevandsboringer i området. De ligger alle 3 på Steen Jensens marker på Middelfartvej 216. Boringerne blev etableret i 2006, og VandCenter Syd og Steen Jensen har fra begyndelsen haft et fælles ønske om at beskytte grundvandet i området.  

Men hvordan – det har parterne hidtil været uenige om.

Nu er parterne nået til enighed – med en såkaldt dyrkningsaftale. I alt 38,55 hektarer af Steen Jensens jord bliver omfattet af aftalen, der sikrer grundvandet mod sprøjtegifte for tid og evighed. Jorden bliver udlagt til græseng, hvor der kan gå græssende dyr og høstes græs til foder.

Aftale til fælles glæde – og til gavn for grundvandet

Aftalen glæder både gårdejer Steen Jensen og områdechef ved VandCenter Syd, Gerda Hald:

”Vi har hele tiden haft et fælles mål om at beskytte grundvandet. Men vi har været uenige om midlerne og økonomien. Nu er vi nået frem til en aftale, der hænger rigtig fint sammen med den skovrejsningsaftale, der gælder for resten af området – og som dermed er med til at sikre rent drikkevand til fremtidens generationer,” siger Gerda Hald.

For Steen Jensen, der er født og opvokset på gården på Middelfartvej, har det også været vigtigt at nå frem til en aftale, hvor jorden blev på familiens hænder.

”Det har været hjerteblod for mig, den sag her. Både at sikre, at grundvandet under min jord bliver beskyttet. Men også at sikre gårdens fremtid. Begge dele er lykkes med den aftale, vi er nået frem til. Og det er jeg rigtig glad for, ” siger han.

Baggrund

I 2001 opdagede VandCenter Syd – dengang Odense Vandselskab – et stort grundvandsmagasin under markerne mellem Elmelund og Bolbro. Grundvandsmagasinet er så stort, at det kan forsyne op til 1/3 af Odenses borgere med rent drikkevand. En så væsentlig grundvandsressource skal man værne om.

VandCenter Syd, Odense Kommune og staten indgik allerede i 2001 en aftale om at opkøbe landbrugsjorden i området og plante skov – for at beskytte grundvandet imod sprøjtegifte.

Fra 2001og frem til 2010 blev der købt i alt 367 hektar jord i området. Her vil der blive rejst skov i løbet af de kommende år.

Med den netop indgåede dyrkningsaftale med Steen Jensen, hvor 38,55 hektarer af hans jord bliver omlagt til pesticidfri drift, er grundvandsbeskyttelsen i området nået et stort skridt videre.

 

Kontakt

Gerda Hald, Områdechef, VandCenter Syd: tlf. 63 13 24 00 / 40 80 84 11