Spring til indhold
Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere om vores cookiepolitik

Nye vandboringer giver odenseanerne rekreative muligheder

10. aug. 2011

I sommerens løb får VandCenter Syd lavet tre nye indvindingsboringer i skovrejsningsområdet Elmelund. Foruden fremtidssikret drikkevand får odenseanerne mulighed for at komme ud i naturen i den nye skov.

VandCenter Syd laver henover sommeren tre nye boringer i det nye skovrejsningsområde, Elmelund, der ligger ved Middelfartvej vest for Bolbro (se placeringen på dette kort). Boringerne kommer på sigt til dække op mod 10 % af vandforbruget i Odense Kommune.

Det særlige ved boringerne er, at de ligger på de arealer, VandCenter Syd har opkøbt for at plante skov. VandCenter Syd har sammen med Odense Kommune og staten opkøbt mere end 300 ha landbrugsjord til skovrejsningen, og det giver gode betingelser for at beskytte grundvandet og tilbyde ny natur til odenseanerne.

- Det er første gang nogensinde, at vi etablerer en boring, hvor vi på forhånd har sikret grundvandet, siger geolog Troels Kærgaard Bjerre fra VandCenter Syd.

Arbejdet med at etablere en kildeplads har mange led. Først når en vandboring er i funktion vurderer man, om der er behov for ekstra beskyttelse af grundvandet. Det behov er ikke til stede, når der plantes skov i området, for skoven er sprøjtefrit område.

 


Boring af ny indvindingsboring ved Elmelund, sommeren 2011.

 

Smuk og praktisk natur til odenseanerne

Skovrejsning er et langvarigt projekt, men de nye boringer betyder, at der anlægges færdselsveje, og det kommer hurtigt odenseanerne til gode.

- Vi vurderer sammen med Odense Kommune og Naturstyrelsen, hvordan vejene vil ligge smukkest i landskabet og mest praktisk i forhold til at servicere boringerne. Det kommer i høj grad brugerne af området til gode, forklarer Troels Kærgaard Bjerre.

Når VandCenter Syd anlægger boringer og vandledninger i det nye område, kan de praktiske og æstetiske hensyn forenes, fordi både ledninger og boringer med tiden vil blive skjult af skoven.

Boringerne vil stå færdige i løbet af denne sommer, mens de nyanlagte veje kan tages i brug i løbet af 2012.

- Selv om der går tid, inden skoven er rejst, så vil de nye veje i området give mulighed for at bruge områ-det rekreativt til at lufte hund, løbe og gå tur, siger Troels Kærgaard Bjerre.

 

Fakta

VandCenter Syd har sammen med Odense Kommune og staten købt 317 ha landbrugsjord, hvor der plantes skov for at beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Hvor der vokser skov, bliver der nemlig ikke sprøjtet med gift. VandCenter Syd, Odense Kommune og staten planlægger i fællesskab at opkøbe 2000 ha landbrugsjord i alt, hvor der skal rejses skov.

 

Kontakt

Projektchef, geolog Troels Kærgaard Bjerre, tlf. 63 13 24 07/ 29 69 24 07.