Spring til indhold

VandCenter Syd sætter pris på grundvandsbeskyttelse

20. nov. 2013

Stregtegning - grundvand

VandCenter Syd uddelte tirsdag den 19. november G.O. Andrups Grundvandspris for syvende gang. Prisen på 60.000 kr. gik i år til den yderst engagerede enhedschef i Region Hovedstaden, Carsten Bagge Jensen.

VandCenter Syd stiftede tilbage i 2007 G.O. Andrups Grundvandspris for at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet – og ikke mindst den indsats, der gøres for at beskytte grundvandet til fremtidens generationer. Siden da er prisen blevet tildelt en eller flere modtagere, der har ydet en særlig indsats for beskyttelse af grundvandet.  

I år går prisen til den meget vellidte cand. mag. og enhedschef i Region Hovedstaden, Carsten Bagge Jensen. Han er et af de mest kendte navne i branchen, hvilket skyldes hans enorme slid, overblik, viden, samarbejde og imødekommenhed over for alle i branchen. Carsten modtager bl.a. prisen for sin kæmpe interesse for faget og for sit fokus på videndeling.
 

 

Carsten Bagge Jensen


Direktør for VandCenter Syd, Anders Bækgaard, supplerer med følgende begrundelse:

”Carsten Bagge Jensen tildeles grundvandsprisen for – igennem sit mangeårige virke i Københavns Amt og senere i Region Hovedstaden – at stå for en innovativ og engageret tilgang til arbejdet med grundvandsbeskyttelse i bred forstand. Hans primære fokus er kortlægning, risikovurdering, prioritering og sikring af grundvandsressourcen imod skade fra punkt- og fladeforureninger, og her har han vist en helt særlig kompetence til at placere beskyttelsen af vandressourcen i en sammenhængende miljømæssig kontekst. 

Hans engagement og arbejde har bidraget betydeligt til både teknologiudvikling og videndeling imellem branchens forskellige interessenter. Carsten Bagge Jensen er en enestående eksponent for, at grundvandsbeskyttelse kræver en god kombination af vilje til samarbejde på tværs af faggrænser og høj faglig viden.” 

Grundvandsprisen blev overrakt på Dansk Vand Konference 2013 i Aarhus af VandCenter Syds direktør Anders Bækgaard.


Læs mere om grundvandsprisen og G.O. Andrup.

 

Yderligere information
Kontakt direktør for VandCenter Syd, Anders Bækgaard, på tlf. 63 13 23 13/40 27 75 00.