Spring til indhold

Danmarkspremiere: Innovativ ”vandvej” i Hjallese

22. sep. 2014

Stregtegning af dråber

VandCenter Syd er lige nu i gang med at skabe Danmarks første offentlige permeable asfaltvej på Agerlandsvej i Hjallese.

Perme-hvad-for-noget?

Permeabel asfalt er kort fortalt asfalt, som vandet kan trænge igennem. Målet er at gøre vejen i stand til at opsuge store mængder regnvand, så vandet ikke belaster kloakkerne. Dermed minimerer vi risikoen for kælderoversvømmelser i og omkring Agerlandsvej.

Særlig asfalt og faskine

Ud over at lægge den nye permeable asfalt anlægger vi også en såkaldt faskine under vejen. Vi udskifter jorden lige under asfalten med et stenfyld, hvor regnvand fra vejoverfladen kan opsamles og nedsives frem for at løbe i kloakken.

Nytænkende løsning

Det var oprindeligt planen, at vi ville udvide kloakken i Agerlandsvej, fordi den ikke kunne rumme tilstrækkeligt store mængder vand ved fx skybrud. Men med den nye innovative ”vandvej” løser vi regnvejrsproblemet uden at grave kloakken op – og samtidig letter vi belastningen på resten af kloaksystemet og vores renseanlæg.

Med projektet træder vi nye veje og gør mange nye erfaringer undervejs, samtidig med at traditioner om vejbygning og ansvarsområder bliver udfordret.
Arbejdet bliver udført af Entreprenørfirmaet Egelund A/S, og projektet er udviklet i tæt samarbejde med Odense Kommune og Orbicon.

Kontakt

Projektleder Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd: 40 80 84 54, mws@vandcenter.dk