Spring til indhold

Trøstrup Vandværk overdrager vandforsyningen til VandCenter Syd

29. apr. 2015

Generalforsamlingen i Trøstrup Vandværk har besluttet at overdrage vandforsyningen til VandCenter Syd med virkning fra 1. januar 2017. Trøstrup Vandværk forsyner cirka 1070 forbrugere i Odense og Nordfyn.

VandCenter Syd hilser de kommende forbrugere velkommen. Overtagelsen af Trøstrup Vandværk ligger fint i forlængelse af VandCenter Syds strategi 2015-2019, hvor det bl.a. hedder, at vi vil arbejde for øget konsolidering i vandsektoren for at skabe en bedre og mere effektiv sektor.

Beslutningen om overtagelse betyder, at Trøstrup Vandværk skrinlægger tidligere planer om en større renovering. I stedet vil vandværket blive lukket, og vand til forbrugerne fra 2017 blive leveret fra VandCenter Syds vandværker.

- Der er nogle stordriftsfordele forbundet med at være et stort vandværk, og det kommer forbrugerne til gavn. Derfor er vi interesserede i aftaler som denne med Trøstrup Vandværk, som er et velfungerende vandværk. Men vi har også samarbejdsaftaler med andre vandleverandører, som ønsker at beholde deres selvstændighed og samtidig få andel i stordriftsfordelene, siger Anders Bækgaard.

For forbrugerne i Trøstrup Vandværks område betyder overdragelsen, at de undgår de prisstigninger, der måtte forventes i forbindelse med renoveringen.