Spring til indhold

VandCenter Syd går ind i partnerskab om beskyttelse af grundvand

24. sep. 2015

Stregtegning af ny kunde

En forbedret indsats for beskyttelse af grundvand og økonomiske besparelser. Det er nogle af de mange fordele ved den dugfriske partnerskabsaftale, som VandCenter Syd netop har skrevet under på sammen med Region Syddanmark og Odense Kommune.

Beskyttelse af grundvandet har altid været hjerteblod for VandCenter Syd. Og når Region Syddanmark og Odense Kommune også prioriterer beskyttelse af grundvandet højt, så giver det rigtig god mening at gå sammen om indsatser og sammen finde frem til løsningsmodeller.

”Ved at arbejde tættere sammen og dele al viden kan vi bruge pengene mere effektivt. Og det siger jo sig selv, at det handler om at sikre så meget godt grundvand som muligt for de penge, vi har til rådighed” - Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

De tre parter har derfor sat underskrifter på en aftale om beskyttelse af grundvandet i området ved Bolbro og Eksercermarken, hvor VandCenter Syd har tre boringer, der forsyner store dele af Odenses borgere med drikkevand.

Udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S) fra Region Syddanmark (tv), rådmand Jane Jegind (V) fra Odense Kommune og bestyrelsesformand Leif Knudsen fra VandCenter Syd sætter deres signaturer på den nye aftale.

Forurenede grunde – en stor udfordring

Forurenede grunde er p.t. en af en af de største udfordringer, når det kommer til beskyttelse af grundet. Det vil tage meget lang tid og koste Regionen mange penge at rydde op på samtlige grunde. Det tre parter tager derfor snart hul på et projekt, hvor de vil udarbejde en model, der kan fortælle i hvilken prioriteret rækkefølge grunde skal ryddes op, så man får mest værdi for sine penge og en mærkbar effekt.

Det er udviklingen af sådanne modeller og værktøjer, der er et af målene for partnerskabet, der ser frem til et forbedret vidensgrundlag og en helhedsorienteret indsats.