Spring til indhold

Regnvand fra Vestre Stationsvej skal i havnen

16. feb. 2016

Mindre risiko for oversvømmede kældre og en besparelse på rensning af spildevand. Det er to store fordele, når VandCenter Syd nu får lejlighed til at skille regnvand og spildevand omkring Vestre Stationsvej.

Fra det meste af Odense midtby ryger regnvand og spildevand i fælleskloakker, inden det bliver sendt til rensning. Det betyder, at der bruges energi på at rense rent regnvand – og det øger risikoen for oversvømmede kældre i forbindelse med skybrud, fordi kloakkerne kan blive overbelastede.

Derfor er VandCenter Syd interesseret i at benytte de muligheder, der er for at undgå regn i kloakkerne. Og sådan en mulighed har budt sig på Vestre Stationsvej, som i øjeblikket er gravet op, fordi vand- og spildevandsrør skal flyttes forud for anlægget af Odense Letbane.

I stedet for at lægge én stor fællesledning lægges der to ledninger – en til spildevand og en mindre regnvandsledning. Her kan regnvand via kloakriste løbe af vejen, ligesom kloakken opsamler regnvand fra en del af grundene omkring vejen.

Regnvandsledningen bliver lagt på strækningen fra Fjordsgade til Rugårdvej. I første omgang kobles den på fællesledningen, hvor regn blandes med spildevandet. Inden regnvandet kan løbe til havnen, skal nemlig yderligere to projekter gennemføres, hvor der også lægges en regnvandsledning. Det drejer sig om en ledning i Rugårdsvej og en i Jarlsberggade, under banelegemet. Nord for banen er der allerede en regnvandsledning, som vil kunne tage vandet det sidste stykke ud i havnen.

- Ved at tænke vores forskellige projekter sammen får vi større værdi for borgerne, og er kommet et lille skridt videre i arbejdet med at forberede os på mere regn i fremtiden, siger souschef i VandCenter Syd, Per Hallager.

Perspektivet i løsningen er bl.a., at der vil kunne afledes regnvand fra Slagterigrunden, når den bliver bebygget. Også arealet mellem Rugårdsvej og Vestre Stationsvej op mod Kongensgade er separatkloakeret, så der kan afledes regnvand herfra.

For projektleder på VandCenter Syds letbaneprojekt, Liselotte Jensen, er der ingen tvivl om, at det giver mening at lægge en regnvandsledning.

- Det er et skridt i den rigtige retning, og det oplagte at gøre, når vejen alligevel er gravet op, siger hun.