Spring til indhold

Bakterier kan få VandCenter Syds energiforbrug ned

21. jun. 2016

Stregtegning af viden

En helt særlig type af bakterier kan bidrage til at reducere vores energiforbrug. Bakterierne er del af en ny og avancereret rensemetode, som vi tog i brug for få år siden – og som vi allerede har gjort os de første positive erfaringer med.

Det koster meget energi at rense det beskidte spildevand. En energisluger er bl.a. den biologiske rensning, hvor vi fjerner organiske og giftige stoffer, der er skadelige for planter og dyreliv.

En innovativ og højteknologisk metode kaldet ’anammox’ - hvor man bruger en helt særlig bakterietype til at rense spildevandet med - kan dog hjælpe os med at få energiforbruget væsentligt ned.

Den nye bakteriekultur kan nedbryde giftigt ammonium og nitrit i spildevandet uden at bruge nær så meget ilt som de mikroorganismer, vi traditionelt bruger i den biologiske rensning.  Der går almindeligvis meget energi på at producere ilt til de bittesmå baciller, men den energi kan vi altså spare ved at bruge bakterier, der kræver langt mindre ilt til at nedbryde de uønskede stoffer.

I den konventionelle metode skal bakterierne desuden også tilføres kulstof. ’Anammox-bakterierne’ er dog ikke afhængige af kulstof, hvilket er et stort plus, da kulstoffet i stedet kan gå til energiproduktion.

Der er med andre ord en lang række fordele ved at gøre brug af anammox til den biologiske rensning af spildevandet, hvilket teoretisk set kan få energiforbruget ned med helt op til 60 %. Vi indviede derfor for få år siden et anlæg, som de små hjælpere svømmer rundt  i– hvilket allerede har givet de første lovende resultater.

Bakterierne svømmer i dette såkaldte anammox-anlæg på Ejby Mølle, hvor de nedbryder organiske og giftige stoffer.

Kan få endnu større gavn af bakterierne
På trods af de mange fordele ved at rense ved hjælp af anammox-metoden, så er der også et lille men. Bakterierne trives absolut bedst i varmere vand, og de er ikke særlig konkurrencedygtige i forhold til andre bakterier, der er hurtigere til at sprede sig. Det gør, at vi desværre kun kan få gavn af anammox’ mange fordele i en mindre og afgrænset del af den biologiske rensning.

Vi har derfor i længere tid undersøgt, hvordan vi kan skabe gunstigere vilkår for bakterierne i hele den biologiske rensning. Lykkedes det os at knække den kode, vil det for alvor give et positivt udsving i energiregnskabet, hvor vi på renseanlægget Ejby Mølle i dag allerede producerer mere strøm, end vi bruger.

Det var i slutningen af 1990’erne, at forskere og fagfolk begyndte at bruge anammox i praksis. I dag æder anammox-bakterierne organiske stoffer hos en håndfuld vand- og spildevandsselskaber, der for alvor har taget metoden til sig. 

Et kig i mikroskopet på de energibesparende bakterier, som man på verdensplan først er begyndt at bruge i praksis omkring år 1999.