Spring til indhold

Fynske erfaringer giver gode resultater i USA

28. mar. 2017

Proceskonsulenter fra VandCenter Syd er med til at optimere et biogasanlæg i Florida, USA. Her giver fynsk know-how og viden gode resultater.

I dag kan forsyninger - og alle andre med et biogasanlæg - lave grøn energi ud af spildevand. Et restprodukt af denne energiproduktion er dog højkoncentreret spildevand. Dette spildevand består bl.a. af et indhold af ammonium, der er giftigt for planter og dyreliv. Det høje ammoniumindhold kan være skrap kost for et traditionelt renseanlæg. Derfor kan giftstoffet med fordel forbehandles i en såkaldt sidestrømsbehandling – inden det sendes til videre rensning på et almindeligt renseanlæg.

Formår man ikke at rense spildevandet fra et biogasanlæg tilstrækkeligt for ammonium, udløser det i USA en bødestraf.

Via en samarbejdspartner blev VandCenter Syd opmærksomme på en amerikansk virksomhed, der gennemfører sidestrømsbehandling, men hvor der var stor plads til forbedring og effektivisering.
I Odense har vi gode erfaringer og resultater med rensemetoden – og kunne derfor tilbyde vores ekspertise og know-how til en virksomhed på den anden side af jorden.

Fynsk know-how
To proceskonsulenter fra VandCenter Syd besøgte Florida i oktober 2016 for at hjælpe de amerikanske kolleger med at optimere sidestrømsbehandlingen. Efterfølgende har de to medarbejdere arbejdet online fra Odense på den videre proces. Samarbejdet har udviklet sig til så stor en succes, at kontrakten er blevet forlænget.
Resultatet af samarbejdet er bl.a., at effektiviteten på det renseanlæg, hvor sidestrømsbehandlingen foregår, er øget betragteligt. Tidligere udnyttede dette renseanlæg kun en fjerdedel af sin kapacitet – i dag bruger den 80 % af sine kræfter.

Det betyder, at den amerikanske partner nu kan sende det højkoncentrerede spildevand til videre rensning, uden at det udløser en bøderegn – og hvor øvrige udledningskrav også er overholdt. På samme tid er der også opnået procesmæssige sidegevinster.

VandCenter Syd har selv fokuseret meget på at optimere sidestrømsbehandlingen på vores største renseanlæg Ejby Mølle. Det har medvirket til, at anlægget producerer mere end halvanden gang sit energiforbrug – et resultat, der bl.a. betød, at VandCenter Syd i 2016 modtog anerkendelsen ”Utility of the Future Today”.

Sidestrøms-anlæg i Florida som VandCenter Syd har været med til at optimere


Underleverandør til rådgivningsvirksomhed

Det er den amerikanske virksomhed CH2M, der har bedt VandCenter Syd om at løse opgaven. VandCenter Syd er altså underleverandør til CH2M, og det er spildevandschef Ivan Vølund meget tilfreds med:
”CH2M er en enormt stor rådgivningsvirksomhed, så når de beder os om hjælp, er det et skulderklap til de kompetencer, vores medarbejdere har”, siger han.
VandCenter Syd har løbende opgaver i både Danmark og udlandet, hvor de praktiske erfaringer fra driften med fynsk vand og spildevand finder anvendelse – og giver ny inspiration med hjem.