Spring til indhold

VandCenter Syd sætter kurs mod global bæredygtighed

27. apr. 2017

Vi har netop udgivet vores ansvarlighedsrapport for 2016. I rapporten kan du læse om, hvordan vi arbejder med at skabe bæredygtige løsninger lokalt, og hvorfor vi støtter op om FN's globale bæredygtighedsdagsorden.

PRESSEMEDDELELSE

Der bliver talt meget om bæredygtighed i disse år. I VandCenter Syd nøjes man ikke med at tale om det. Hos det fynske vandselskab, der er ejet af Odense og Nordfyns Kommune, har man et klart mål om at skabe bæredygtige løsninger lokalt – og samtidig bidrage til at skabe bæredygtig udvikling globalt.   

- Ansvarlighed er en grundværdi i VandCenter Syd. Og som offentligt ejet vandselskab føler vi et særligt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Både lokalt og globalt, siger den nytiltrådte direktør i VandCenter Syd, Mads Leth. 

- Vi arbejder målrettet på at løfte vores ansvar. Vores årlige ansvarlighedsrapport hjælper os med at holde kursen i det arbejde. I rapporten sætter vi både fokus på, hvor det går godt, og hvor vi kan gøre det bedre. Samtidig giver rapporten vores kunder mulighed for at kigge os over skulderen.      

Bæredygtighed med flere bundlinjer 

- For os handler bæredygtighed om at tænke i flere bundlinjer, når vi udvikler nye løsninger. Vi skal både tænke miljø, mennesker og økonomien med og forsøge at skabe merværdi, hvor vi kan, forklarer Mads Leth.  

Han nævner den nye Glisholm Sø i det sydvestlige Odense som et godt eksempel på en bæredygtig løsning. Regnvandssøen skal aflaste Lindved Å, så den ikke løber over sine bredder ved kraftige regnskyl.  

- Glisholm Sø er et eksempel på et klimatilpasningsprojekt, der ikke bare løser problemet rent teknisk, men også giver byen et helt nyt rekreativt naturområde.

Et andet bæredygtigt eksempel er de nye regnvandsbassiner i Søndersø. 

- Med regnvandsbassinerne har Søndersø fået en fremtidssikret regnvandsløsning, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig, og som samtidig giver byen et fint rekreativt område til gavn og glæde for både mennesker og dyreliv, fortæller Mads Leth. 

Grøn energi er sund fornuft

Grøn energiproduktion er en af de andre bæredygtige løsninger med flere bundlinjer, som man kan læse om i den nye ansvarlighedsrapport.  
På Ejby Mølle renseanlæg i Odense, producerer man grøn biogasenergi, fordi det både er godt for klimaet og for økonomien. VandCenter Syd har nemlig sat sig det ambitiøse mål at blive energi- og CO2-neutralt.  

- Som et af Danmarks største vandselskaber bruger vi temmelig meget energi. Især når vi skal rense spildevand. Derfor prøver vi at udvikle nye, mere bæredygtige processer, hvor vi sparer på energiforbruget samtidig med, at vi øger vores produktion af grøn energi. I dag producerer vi faktisk mere energi på Ejby Mølle, end vi bruger på anlægget. Det er vi ret stolte af. Målet er på sigt at blive 100% selvforsynende med grøn energi i hele VandCenter Syd, fortæller Mads Leth.  

Bæredygtighed med globalt sigte 

Selvom fødderne er solidt plantet i den fynske muld, rækker de bæredygtige visioner rækker langt ud over Odense og Nordfyns kommunale grænser.  
I 2015 tilsluttede VandCenter Syd sig FN’s Global Compact, der er ti principper for virksomheders samfundsansvar, og i 2016 begyndte processen med at indarbejde FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling i vandselskabets strategi. 

- Vi bakker op om den globale bæredygtighedsdagsorden, fordi vi alle har et ansvar for klodens fremtid, og vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Som et af de førende vandselskaber i Danmark, har vi en masse viden, som kan gøre gavn ude i verden. Og når vi går foran, kan vi forhåbentlig inspirere andre til at følge efter, siger Mads Leth og tilføjer: 

- Og så skader det jo heller ikke, at vores internationale aktiviteter er med til at understøtte eksporten af dansk vandteknologi. Eller, at vi henter en masse ny inspiration med hjem fra den store verden, som vi bruger til at skabe endnu mere bæredygtige løsninger til vores kunder i Odense og på Nordfyn.   

Om rapporten 

Du kan læse Ansvarlighedsrapport 2016 og mere om vores ansvarlighedsarbejde på vandcenter.dk/ansvarlighed.  

Yderligere information

Kontakt Mads Leth, direktør i VandCenter Syd, på tlf. 40 80 84 40.