Spring til indhold

Vi holder øje med blødgøring

13. okt. 2017

Stregtegning af dråbe

VandCenter Syd deltager i udviklingsprojekter, der tester metoder til blødgøring af vand. 

Dette efterår åbnede vores kollegaer i København, HOFOR, deres første blødgøringsanlæg i Brøndby, så borgerne i Brøndby Kommune nu får blødgjort vand. I hovedstadsområdet ligger vandets hårdhedsgrad på mellem 20-30 ˚dH, men med blødgøringsanlæg kan hårdheden reduceres. Frem mod 2024 arbejder HOFOR med at ombygge alle deres vandværker til at levere blødere vand. 

Vand fra VandCenter Syd har en hårdhedsgrad på mellem 15-20 ˚dH, og regnes dermed som hårdt.

At vand er ”blødt” betyder, at der ikke er så meget kalk i det – kalk, der sætter sig i husholdningsmaskiner, installationer, armaturer og andre steder, hvor vi bruger vand i dagligdagen. En rapport, Naturstyrelsen udgav i 2011 indikerer, at blødgøring af vand kan være samfundsøkonomisk rentabelt. Det skyldes bl.a. reduceret energiforbrug og afkalkning af husholdningsapparater, men også længere levetid af husholdningsapparater samt installationer.

I disse år har vandbranchen stor fokus på blødgøring af vand, og VandCenter Syd deltager i udviklingsprojekter for at undersøge fordele og ulemper ved forskellige teknologier, der kan anvendes. VandCenter Syd er ikke afvisende overfor en generel blødgøring af vores vand. Omvendt har vi på nuværende tidspunkt heller ikke planer om at installere blødgøringsanlæg på vores vandværker. Det skal understreges, at en beslutning vil skulle tages af Odense Kommune og kræver myndighedsgodkendelse. Hvis der kommer blødgjort vand i Odense, vil det først blive en realitet om nogle år.