Spring til indhold

Vand fra hanen er stadig det bedste valg

03. okt. 2017

Vores kunder kan trygt drikke vand fra hanen, skriver driftschef i VandCenter Syd, Andreas Bassett, i en kommentar, der blev bragt i Fyens Stiftstidende den 30. september 2017.

Andreas Bassett skriver:

”Vi håber, de får styr på det”. Sådan lød det, da en af vores kunder blev interviewet til TV 2/Fyn, da vi i VandCenter Syd i august måtte lukke to vandværker efter fund af pesticidresten desphenyl-chloridazon. Stoffet har siden trukket mange overskrifter, og derfor er det forståeligt, hvis man som kunde står bekymret tilbage. 

Generelt er der dog ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af vores drikkevand. Vores kunder kan trygt drikke vand fra hanen. VandCenter Syd har overblik over indholdet af desphenyl-chloridazon i vandet, alle vores værker er tilbage i drift, og alle vores værker overholder grænseværdien for stoffet.

Det er også vigtigt at slå fast, at der er vand nok. VandCenter Syd leverer vand i og omkring Odense, og er et af Danmarks største forsyningsselskaber. Vi har seks vandværker, og hvert værk har flere boringer at trække på. Det har gjort os i stand til at omlægge indvindingen og hente mere vand fra områder uden forurening.

Forebyggelse og sikkerhed

I hverdagen er det nok de færreste, der overvejer, hvor vandet kommer fra. Nogle har måske set brønde og boringer, hvor vandet hentes direkte. På den ene side kan vandforsyning nemlig være meget simpel.

På den anden side kan det også være avanceret. Fx når man skal sikre forsyningssikkerheden. Når man vil forebygge forurening. Når man vil indvinde vandet på en måde, der tager hensyn til naturen. Når man vil sikre kvaliteten løbende. Når man vil sikre vedligeholdelse af det ledningsnet, der får vandet frem til kunderne. Og i øvrigt arbejde på en måde der tager hensyn til miljø og mennesker. Alle disse aspekter tager VandCenter Syd vare på.

For at forebygge, at en eventuel forurening med bakterier spredes, er vi i disse år ved at sætte UV-anlæg op på centrale steder i forsyningen. Dalumværket er forberedt til, at der kan sættes et aktivt kulfilteranlæg - eller anden videregående vandbehandling - op, hvis vi en dag står med en større og længerevarende forurening med fx pesticider. På overvågningssiden har vi et udvidet analyseprogram, der holder øje med kvaliteten af vores vand. Her er vi underlagt myndighedernes krav, men også vores egne, da vi er certificeret i drikkevandsikkerhed. Der bliver altså taget godt vare på drikkevandssikkerheden.

Åbenhed og tillid

Vand er en livsnødvendighed. Derfor kræver vandforsyning, at vi arbejder på en måde, kunderne kan have tillid til.

Da de første prøver viste et problem med desphenyl-chloridazon på Lindvedværket, lukkede vi det straks og fremskyndede prøverne fra vores andre værker. Da Dalumværket havde et problem, lukkede vi det. Vi fik taget ekstra prøver, og vi har fået prøverne testet ved mere end ét laboratorium for at sikre os mod målefejl. I forløbet har vi fortalt offentligheden, hvad vi gjorde og på hvilken baggrund. På vores hjemmeside kan man se svar på de spørgsmål, vi fik ind fra kunderne.

Sammen med myndighederne og den øvrige vandbranche er vi i gang med at udveksle erfaringer om desphenyl-chloridazon. Vi vil reagere på den nye viden, vi får her, ligesom vi generelt reagerer, hvis vi bliver opmærksomme på andre problemstoffer. For os understreger den aktuelle debat også behovet for, at der i hele Danmark bør sættes langt mere fokus på at beskytte grundvandet, så vi har en ren kilde at indvinde drikkevand fra. Vand fra hanen er - og skal fortsat være - det bedste valg.