Spring til indhold

Kunderne har nu valgt medlem til VandCenter Syds bestyrelse

10. nov. 2017

Stregtegning af vores virksomhed - logo

I nat udløb fristen for at stemme til VandCenter Syds forbrugervalg. Opgørelsen af stemmer viser, at Jess Heilbo endnu en gang er valgt ind som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. 

Forbrugervalget sluttede den 9. november. Stemmerne er nu talt op, og blandt de 8 engagerede kandidater, der stillede op til valget, har kunderne peget på Jess Heilbo som forbrugervalgt medlem af VandCenter Syds bestyrelse. 

Line Faxøe Enghave Lauridsen og Poul Carlsbæk fik næstflest stemmer og er dermed valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

Jess Heilbo, der også blev valgt ind ved det første forbrugervalg i 2013 udtaler:  

- Det har været interessant at deltage i VandCenter Syds bestyrelsesarbejde de sidste fire år, og derfor havde jeg lyst til at genopstille. Jeg glæder mig til at fortsætte bestyrelsesarbejdet for  endnu en periode. 

Forbrugerindflydelse 

Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem kommer Jess Heilbo til at indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer af VandCenter Syds bestyrelse.

Jess Heilbo skal således sidde med om bordet, når der skal træffes vigtige beslutninger om fx investeringer i klimaløsninger, kloakfornyelse og grundvandsbeskyttelse. 

- Det er en stor fordel at få et forbrugervalgt medlem ind i bestyrelsen. Det giver vores arbejde et vigtigt perspektiv, idet den forbrugervalgte ser tingene med kundens briller. Jeg ser frem til at  samarbejde med den nyvalgte kandidat, siger Mads Leth, direktør i VandCenter Syd.
 

Baggrund for forbrugervalget

VandCenter Syds kunder i Odense og Nordfyn har i løbet af efteråret haft mulighed for at gøre deres indflydelse gældende ved at stemme en forbrugervalgt kandidat ind i selskabets bestyrelse. 

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem er valgt for en periode på fire år og indtræder i bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling i 2018. 

VandCenter Syd siger tak til såvel de engagerede kandidater som dem, der har vist interesse for valget ved at give deres stemme til kende og dermed er med til at sætte vand og spildevand på dagsordenen. 

For yderligere kommentarer, kontakt:
Direktør Mads Leth, VandCenter Syd, tlf. 40 80 84 40  
Jess Heilbo, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, tlf. 66 14 19 00