Spring til indhold

Lukning af gamle brønde

05. dec. 2017

Det er ved at være sidste chance, hvis man som grundejer eller beboer i områderne Bolbro, Borreby og Holmehave vil have lukket en ubenyttet brønd eller boring – helt kvit og frit! 

En opgave, som normalt vil koste den private forbruger 10.000 kr. at få udført korrekt.

Det sidste år har VandCenter Syd kørt en sløjfningskampagne med det formål at identificere og lukke flest mulige gamle, private brønde og boringer. Det gør vi for at beskytte grundvandet.

Gennem kampagnen tilbyder VandCenter Syd at udføre opgaven gratis – og du kan stadig nå at benytte dig af tilbuddet!

Du skal blot melde din brønd og/eller boring ind senest den 31. december 2017. Det gør du ved at kontakte projektleder Jess Nøbølle på tlf. 40 80 84 81 i tidsrummet kl. 7.00-15.00 eller e-mail jes@vandcenter.dk

*Tilbuddet gælder ikke for ejere af en privat brønd/boring, der er beliggende uden for kampagneområderne.
*Tilbuddet gælder ikke for øvrige almene vandværker, der er beliggende inden for kampagneområderne.
 

Et led i beskyttelsen af grundvandet
De gamle, ubenyttede brønde og boringer udgør en risiko for forurening af grundvandet. Ved at lukke disse brønde og boringer er vi med til at sikre, at vores efterkommere også har adgang til rent drikkevand.  

Kampagnen har fokus på områderne omkring Bolbro, Borreby og Holmehave, som tilsammen leverer ca. 60 % af Odenses drikkevand. Indtil videre har kampagnen været en succes. Målet var nemlig at lukke 60 brønde/boringer, og på nuværende tidspunkt har den været med til at lukke 84. 

Det praktiske
Sløjfningen udføres af VandCenter Syds eget personale, der er uddannet til at løse den type opgaver.

Du er velkommen til at ringe til projektleder Jess Nøbølle på kontaktoplysningerne foroven, såfremt du har spørgsmål vedrørende sløjfningskampagnen.

Læs mere om kampagnen her: http://www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/sloejfning-af-gamle-broende-og-boringer