Spring til indhold

Blandt de 100 bedste klimaløsninger 

23. maj. 2018

Stregtegning af dråber

Regnvandssøen Glisholm Sø, som vi har etableret i samarbejde med Odense Kommune, er netop blevet valgt som én af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark.

Det offentliggøres i dag i publikationen Klima100, som udgives af Realdania og Sustainia.
Glisholm Sø er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder på at klæde byen på til fremtidens klima, der byder på mere og kraftigere regn. Søen fungerer som regnvandsbassin, der opsamler regnvand fra nærområdet for at forebygge oversvømmelser - og samtidig fungerer søen og dens omgivelser som et rekreativt naturområde.

Læs mere om Glisholm Sø og de 99 andre gode klimaprojekter i Klima100.

Du kan også læse mere om Glisholm Sø her.

Regnvandssøen Glisholm Sø i Odense

Vi har også en finger med i spillet i ét af de andre top 100-projekter, nemlig Sammen om klimatilpasning, der handler om at gøre private grundejere mere bevidste om klimaløsninger.

Videndeling og inspiration kommunerne imellem 

Formålet med Klima100 er at synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som findes i Danmark – for derved inspirere til endnu flere. Med de 100 udnævnelser giver Klima100 et skulderklap til de kommuner, der går forrest med klimatilpasning.