Spring til indhold

Besøg af Kinas vandminister

05. dec. 2018

jordklode med flyvemaskine

Den 5. december har vi besøg af Kinas minister for vandressourcer, E. Jingping.

Ministeren besøger Danmark for at opleve dansk vandteknologi, der kan bidrage til at løse Kinas udfordringer på vandområdet.

Hos VandCenter Syd bliver ministeren præsenteret for vores erfaringer med at minimere vandtab i ledningsnettet. VandCenter Syd har i dag et af verdens laveste vandtab (ca. 6 %) efter en mangeårig målrettet indsats, og denne ekspertise har stort eksportpotentiale.

Danmark er i verdensklasse, når det gælder vandteknologi og forvaltning af vandressourcer, og det kinesiske besøg er også en anerkendelse af det høje niveau for danske løsninger.

Besøget er arrangeret af Miljøstyrelsen i samarbejde med VandCenter Syd og Odense Kommune.

Drikkevandsboring hos VandCenter Syd, som har en af verdens laveste vandtabsprocenter.