Spring til indhold

Gå med under jorden

07. maj. 2019

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Sideløbende med forberedelserne til den kommende letbane har VandCenter Syd arbejdet på at etablere et underjordisk bassin, som fremover skal forbedre kloaksystemet i Bolbro og omegn. Om lidt står bassinet færdigt, men inden det sættes i drift, inviterer vi til åbent bassin og et kig under jorden. 

Arbejdet med bassinet har i perioder sat de lokale beboeres tålmodighed på prøve bl.a. pga. larm fra byggepladsen. Nu, hvor arbejdet nærmer sig sin afslutning, inviterer VandCenter Syd de lokale beboere og den lokale presse til åbent bassin fredag d. 10. maj kl. 13-15.Program
Kl. 13- 15: Åbent bassin for alle interesserede samt fremvisning af en lille film fra dybet
Kl. 13.15, 13.45 og 14.15: Information på pladsen og guidet tur i bassinet. 


Bassin afhjælper kælderoversvømmelser 

Det underjordiske bassin kommer til at ligge under en parkeringsplads – lige over for Israels Plads, og det skal være med til at håndtere de stadigt stigende regnmængder, der ellers løber i et presset kloak-system. 


Bassinet kan i alt modtage 5300 m3 vand og på den måde være med til at afhjælpe problemer med kælderoversvømmelser og oversvømmelser på veje og pladser i området. Derudover bliver der også blive færre overløb af kloakvand til de lokale åer og vandløb, hvilket er til gavn for vandmiljøet, siger projektleder hos VandCenter Syd Liselotte Jensen.