Spring til indhold

Vandet er rent

12. sep. 2019

Stregtegning af kande og glas

Beboerne i området omkring OUH og Odense Zoo skal ikke længere koge vandet. Lad alle haner med koldt vand løbe i ca. 10 minutter - derefter kan du igen bruge vandet som normalt.

12. september 2019 kl. 14.00

Resultatet af en række kontrolprøver viser, at vandet er rent. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor ophævet kogeanbefalingen.

Alle, der var berørt af kogeanbefalingen, kan igen drikke vandet uden at koge det først.

 

Sagens forløb
Kogeanbefalingen blev udstedt onsdag den 11. september, da en enkelt vandprøve antydede forurening. Der er siden taget en række kontrolprøver, og resultaterne af disse prøver viser, at vandet er rent.

- Vi tager enhver mistanke om forurenet drikkevand meget alvorligt, siger Andreas Bassett, driftschef i VandCenter Syd. - Jeg beklager de gener, som kogeanbefalingen har medført, og jeg er glad for, at vi så hurtigt kan ophæve anbefalingen.

VandCenter Syd vil nu evaluere hele sagens forløb og uddrage de erfaringer, som kan bidrage til et endnu bedre beredskab i fremtidige situationer. 


Skyl ud i ca. 10 minutter - derefter kan du bruge vandet som normalt

Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner med koldt vand åbnes – både dem inde i huset og eventuelle udvendige vandhaner. Lad vandet løbe i ca. 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forurening i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forurening. Misfarvningen skyldes, at aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes, når der bliver brugt store mængder vand inden for et kort tidsrum.

Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen.

DIREKTE BESKED PÅ SMS
 Der er mulighed for at få direkte besked på sms ved mistanke om vandforurening i dit område.
Alle, der får vand fra VandCenter Syd, kan tilmelde sig gratis sms-service