Spring til indhold

Odenses forsyningsselskaber bliver røgfri

22. jan. 2020

Stregtegning af blad

PRESSEMEDDELELSE: De kommunale forsyningsselskaber VandCenter Syd og Odense Renovation har pr. 1. januar 2020 indført røgfri arbejdstid og røgfrie matrikler.

Begge selskaber har underskrevet partnerskabsaftale med Røgfrit Odense og bakker dermed op om visionen om et røgfrit Odense i 2030.

”Vi vil gerne støtte op om det gode initiativ Røgfrit Odense og på den måde bidrage til, at færre bliver syge af rygning. Som kommunale selskaber og arbejdspladser har vi et ansvar for at bidrage til byens sundhed og trivsel,” siger Thomas B. Jørgensen, adm. direktør i Odense Renovation.

Rygeforbuddet omfatter alle medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster, der opholder sig i bygninger ogpå forsyningsselskabernes områder. Fremadrettet vil man derfor ikke se rygende skraldemænd, genbrugsfolk eller vandforsyningsfolk fra de to selskaber.

Medarbejderinddragelse

For at forberede medarbejderne på de nye tider har begge selskaber i løbet af 2019 gennemført rygestopkurser for interesserede rygere, så de med professionel hjælp, egen vilje og selskabernes støtte kunne blive røgfrie.

Hos Vandcenter Syd har man gjort en ekstra indsats for at inddrage medarbejderne aktivt i den nye rygepolitik. ”Ud over at tilbyde gratis rygestopkurser til alle, der ønsker det, har vi nedsat en følgegruppe af medarbejdere, der er bredt repræsenteret i virksomheden. Det skal sikre, at alle har en kollega, som man kan gå til, hvis man har spørgsmål i forbindelse med rygepolitikken,” uddyber Mads Leth, adm. direktør i VandCenter Syd.

Alle Odenses forsyningsselskaber er med

Odenses kommunalt ejede forsyningsselskaber bakker alle op om initiativet Røgfrit Odense og indfører røgfri arbejdstid i 2020. Det gælder både hos Odense Renovation, VandCenter Syd – og hos Fjernvarme Fyn, som følger efter senere på året.