Spring til indhold

Vi har testet for nye stoffer

21. feb. 2020

Boringshus ved Bolbro kildeplads

På landsplan er der fundet nye stoffer i grundvandet. For at sikre kvaliteten af drikkevandet har vi allerede gennemført test og afventer nu resultatet.

Flere medier har omtalt fund af nye stoffer i grundvandet. Stofferne er fundet i forbindelse med en massescreening, hvor Miljøstyrelsen har fået grundvandet i overvågningsboringer over hele landet testet for en række pesticidstoffer, der ikke tidligere er undersøgt for.

Formålet med den omfattende screening har været at blive klogere på, om de eksisterende kontrol- og overvågningsaktiviteter er tilstrækkelige. Det er sket på anbefaling fra pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet, der blev nedsat efter de store udfordringer med desphenyl-chloridazon, der viste sig i 2017. 

Bag screeningen ligger et større arbejde med at sammensætte en analysepakke og finde målemetoder til de forskellige pesticidstoffer. Massescreeningen er i dag det bedste supplement til den obligatoriske overvågning af grundvand og drikkevand.

VandCenter Syd lægger stor vægt på at sikre kvaliteten af vores drikkevand. Derfor har vi testet vand fra alle vores vandværker i drift - ved hjælp af samme massescreening, som Miljøstyrelsen har brugt. Vandprøverne er taget i slutningen af januar og resultatet af prøverne forventes i marts.

God overvågning en forudsætning for tillid

VandCenter Syd har tidligere sammen med regionerne arbejdet på at få testet grundvandet for flere stoffer. Også dengang betød den udvidede undersøgelse, at der på landsplan blev fundet stoffer, vi ikke var opmærksomme på i forvejen. 

- Det er et vigtigt arbejde, der i disse år bliver gjort, for at sikre, at vi som vandværker får testet vores vand for de rigtige stoffer. Massescreeningen højner kvaliteten af vores overvågning, og god overvågning er en forudsætning for tilliden til drikkevandet, siger Finn Mollerup, der er vandkvalitetschef i VandCenter Syd.

Overblik og indsats

Resultaterne fra Miljøstyrelsens massescreening er de første i et program, der løber fire år. Fra vandbranchens interesseorganisation, DANVA, siger direktør Carl-Emil Larsen:

”Vi håber på, at vi med den store indsats får det fulde overblik over hvilke stoffer, der i er grundvandet, så myndighederne og vandselskaberne sammen kan være med til at sikre danskernes drikkevand og dermed den høje tillid til drikkevandet. Det ene mål er at få overblik over de stoffer, som allerede er i grundvandet, og samtidig som det andet mål at forhindre nye stoffer i at blive udvasket. Det sidste sker ved at beskytte de arealer, hvor grundvandet dannes og indvindes”.

VandCenter Syd har gennem mange år arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Læs mere her.

Vandpanel

De nye resultater vil nu blive behandlet i Vandpanelet, hvor VandCenter Syd bl.a. deltager med DANVA sammen med Miljøstyrelsen og andre aktører på området. Blandt andet vil det blive diskuteret, om den obligatoriske drikkevandskontrol skal udvides med nye stoffer.