Spring til indhold

Et kig ind i 2021

17. dec. 2020

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Vores virksomhedsplan for 2021 er godkendt af vores bestyrelse, og du kan få et indblik i vores planer for det kommende år.

VandCenter Syd leverer drikkevand, håndterer spildevand og arbejder med klimatilpasning. I vores virksomhedsplan for 2021 beskriver vi, hvilke konkrete aktiviteter vi vil arbejde med i det kommende år for bl.a. at sikre og udvikle disse kerneydelser.

2021 vil desuden være præget af en fortsat implementering af vores Strategi 2020-24 Sammen om Bæredygtig Udvikling, som er pejlemærket for VandCenter Syds udvikling og arbejde. – Herunder kerneløfter og mål samt fokus på bæredygtighed med udgangspunkt i fem udvalgte verdensmål, virksomheds- og medarbejderudvikling. 

Virksomhedsplanen beskriver i hovedtræk, hvilke aktiviteter vi har planlagt for det kommende år, og er godkendt af vores bestyrelse. Mere detaljerede arbejdsplaner findes i de enkelte afdelinger.