Spring til indhold

Hvad er overløb?

05. nov. 2021

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Vi har samlet nyheder og information om overløb, så vores kunder kan blive klogere på, hvad et overløb er, og hvad vi gør for at reducere dem. 

 

Medier og kunder har gennem længere tid vist interesse for vandselskabers overløb – som er spildevand fortyndet med regnvand, der løber ud i naturen ved meget kraftige eller længerevarende regnskyl.

Overløb sker, når der ikke længere er plads i kloakken til både spildevand og regnvand. I stedet for, at det fortyndede spildevand løber op i toiletter og afløb, er der udvalgte steder på ledningsnettet sat bygværker op, hvor det kan løbe ud til vandløb eller havnen, når systemet overbelastes af regnvand.

På vores temaside om overløb kan du læse mere.

Indsatser

Fra temasiden kan du komme videre til information om de indsatser, vi gør for at reducere overløb. I grove træk handler de om at holde vand ude af kloakken, forsinke vand eller udvide vores kapacitet i rørene.

Du kan også blive klogere på de økonomiske og praktiske begrænsninger.

Mere viden

Overløb er et problem, vi ønsker at gøre noget ved. En af udfordringerne – som vi deler med de øvrige vandselskaber – er, at det er komplekst at måle den præcise mængde overløb. Derfor er vi med i et statsstøttet fyrtårnsprojekt ”Overløb”, der både skal give mere viden og bud på løsninger.

Temasiden om overløb er indgangen til en beskrivelse af både problemet, vores nuværende indsatser samt det udviklingsarbejde, vi indgår i på området. Har du derudover spørgsmål, er du som kunde velkommen til at kontakte os på info@vandcenter.dk.