Spring til indhold

Et rigtig godt år for grundvandsbeskyttelsen

08. apr. 2022

Stregtegning af vores virksomhed - logo

I 2021 blev der taget vigtige skridt til rejsning af mere skov, som beskytter grundvandet. Det kan du læse om i VandCenter Syds Ansvarlighedsrapport 2021, der netop er udgivet.

VandCenter Syd arbejder for at beskytte grundvandet mod forurening. Det sker bl.a. gennem skovrejsning, hvor vi stiller krav om, at der ikke må anvendes sprøjtegifte i området. På den måde tager vi ansvar for kommende generationers adgang til drikkevand, der kommer fra rent grundvand. I 2021 kom vi med to nye skovrejsningsprojekter et vigtigt skridt videre.

Aftale om ny skov ved Lindved

Et af de steder, VandCenter Syd indvinder grundvand er ved Lindved kildeplads i Odense. I september 2021 underskrev vi en samarbejdsaftale med Odense Kommune og Naturstyrelsen om skovrejsning i området. Formålet med aftalen er at rejse op mod 260 hektar statsskov over en periode på 20 år baseret på frivillig deltagelse fra lodsejerne i området.

 - Projektet har været mange år undervejs. Med aftalen er fundamentet på plads, og det er vigtigt, for nu kan vi komme videre med at gøre en ny skov til virkelighed, siger Troels Kærgaard Bjerre, der er projektchef i VandCenter Syd.

En skov med mange funktioner

Også ved Holmehave kildeplads bliver der arbejdet med grundvandsbeskyttelse. Her er det over en femårig periode målet at rejse op mod 300 hektar skov. Samtidig skabes der et stort vådområde, som mindsker udvaskningen af næringsstoffer til Odense Fjord – og begrænser afgasningen af CO2 fra området.

Det samlede projekt er et samarbejde mellem Assens Kommune, Hedeselskabet og VandCenter Syd. Sam-arbejdet gør det nemmere at finansiere indsatsen - og at opnå flere formål samtidig. Projektet fik da også i 2021 tilsagn på en ansøgning om ”multifunktionel jordfordeling”, der netop handler om, at jord kan tjene flere formål samtidig. Dermed kan projektet få tilskud fra staten.

 - Som vandselskab ser vi det som en bunden opgave at beskytte grundvandsressourcen. Derudover har vi en vision om at bidrage til fx mindre udledning af klimagasser og et bedre vandmiljø, og det gør vi med projektet i Holmehave. Fordi det er et samarbejde med andre, og fordi vi sammen ser helheden, giver det ekstra værdi hele vejen rundt, siger Troels Kærgaard Bjerre.

Samlet set er han er meget tilfreds over status på årets arbejde.

  - Med udviklingen i de to projekter er vejen banet for nogle skovrejsningsprojekter, der vil have stor betydning for kvaliteten af det grundvand, vores børn og børnebørn kommer til at drikke. Så 2021 har været et rigtig godt år for grundvandsbeskyttelsen, siger Troels Kærgaard Bjerre.