Spring til indhold

Mere end 150.000 fynboer skal have ny vandmåler

31. aug. 2022

Tegning af fjernaflæst vandmåler

Snart kan vandmåleren hjælpe med at holde øje med vandforbruget og slå alarm, hvis der er tegn på utætheder. VandCenter Syd udskifter vandmålerne hos samtlige kunder til en digital model, der kan fjernaflæses.

PRESSEMEDDELELSE

Er du kunde hos VandCenter Syd, har du med stor sandsynlighed en analog vandmåler. Den skal nu udskiftes med en digital model.

Bedre styr på vandforbruget

De nye vandmålere kan fjernaflæses. Det betyder, at man fremover ikke behøver at indberette sit årsforbrug. 
Samtidig kan måleren give besked, hvis den registrerer usædvanlige udsving i vandforbruget. Det er en hjælp til at opdage evt. utætheder, før de får vandregningen til at løbe løbsk. Man har dog stadig selv ansvaret for at holde øje med sit vandforbrug.

Tidsplan

VandCenter Syd er i gang med at skifte målerne. Det foregår i etaper, område for område, frem til 2025. Hver kunde får direkte besked nogle uger før, det bliver deres tur til målerskift.
Læs mere på vandcenter.dk/nymaaler.

Aflæsning af gammel, analog vandmåler
Snart er det ikke længere nødvendigt at aflæse og indberette dit årlige vandforbrug. Du har dog stadig selv ansvaret for at holde øje med det.